Βρείτε
Εκδόσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα για προβολή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων

128 Εκδόσεις

September 2018 - November 2019

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • English

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Οδηγίες προς το κοινό για προστασία και καταπολέμηση

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Οδηγός Υγιεινής Νο. 6

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-38-653-6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Εγχειρίδια


Οδηγός Υγιεινής για επιχειρήσεις εμφιάλωσης νερού και διάθεσης νερού από βυτιοφόρα οχήματα και βυτία με κερματοδέκτες

Οδηγός Υγιεινής Νο. 5

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-38-652-9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Εγχειρίδια


Οδηγός Υγιεινής Νο. 7

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-38-478-5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Εγχειρίδια


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-110-6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Εγχειρίδια


Master in Business Administration (MBA)

2018

September 2018 - November 2019


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • English

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια

Προσοχή στην πιτυοκάμπη!

2018

Οδηγίες προς το κοινό για προστασία και καταπολέμηση


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια

Οδηγός Υγιεινής για σχολικά κυλικεία

2018

Οδηγός Υγιεινής Νο. 6


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-38-653-6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Εγχειρίδια

Οδηγός Υγιεινής για επιχειρήσεις εμφιάλωσης νερού...

2018

Οδηγός Υγιεινής για επιχειρήσεις εμφιάλωσης νερού και διάθεσης νερού από βυτιοφόρα οχήματα και βυτία με κερματοδέκτες

Οδηγός Υγιεινής Νο. 5


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-38-652-9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Εγχειρίδια

Οδηγός Υγιεινής για πωλητές τροφίμων στις Λαϊκές Αγορές

2018

Οδηγός Υγιεινής Νο. 7


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-38-478-5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Εγχειρίδια

Σήμανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας

2018

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-110-6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Εγχειρίδια

Προτεινόμενες
Εκδόσεις