Βρείτε
Εκδόσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα για προβολή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων

240 Εκδόσεις

Έντυπο για την αξία των δασών και τη σημασία της βιοποικιλότητας, με έμφαση στο κυπριακό δάσος και την κυπριακή βιοποικιλότητα καισ τα είδη με…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-521-0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Το τετραμηνιαίο περιοδικό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το οποίο εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά


΄Εντυπο που προορίζεται για τα παιδιά με συμβουλές για προστασία από τον κορωνοϊό.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


΄Εντυπο που προορίζεται για τα παιδιά με συμβουλές για προστασία από τον κορωνοϊό.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Αφίσες


Έντυπο με συνταγές για την παρασκευή παραδοσιακών γλυκών του κουταλιού και μαρμελάδων, που στόχο έχει να δώσει χρήσιμες πληροφορίες στα άτομα…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-526-5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Το τετραμηνιαίο περιοδικό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το οποίο εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά


Δάσος και βιοποικιλότητα

2020

Έντυπο για την αξία των δασών και τη σημασία της βιοποικιλότητας, με έμφαση στο κυπριακό δάσος και την κυπριακή βιοποικιλότητα καισ τα είδη με…


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-521-0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Αγρότης, τεύχος 480

2020

Το τετραμηνιαίο περιοδικό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το οποίο εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά

Τον κορωνοϊό δεν τον φοβάμαι

2020

΄Εντυπο που προορίζεται για τα παιδιά με συμβουλές για προστασία από τον κορωνοϊό.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια

Τον κορωνοϊό δεν τον φοβάμαι

2020

΄Εντυπο που προορίζεται για τα παιδιά με συμβουλές για προστασία από τον κορωνοϊό.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Αφίσες

Παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες

2020

Έντυπο με συνταγές για την παρασκευή παραδοσιακών γλυκών του κουταλιού και μαρμελάδων, που στόχο έχει να δώσει χρήσιμες πληροφορίες στα άτομα…


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-526-5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Αγρότης, τεύχος 479

2020

Το τετραμηνιαίο περιοδικό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το οποίο εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά

Προτεινόμενες
Εκδόσεις