Βρείτε
Εκδόσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα για προβολή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων

188 Εκδόσεις

Εικονογραφημένο έντυπο για παιδιά  Α'-Γ' τάξης δημοτικού με στόχο την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-515-9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Έντυπο αναφορικά με τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα ποτό για να φέρει την παραδοσιακή ονομασία "ζιβανία", σύμφωνα με τη νομοθεσία.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Έντυπο που συγκεντρώνει πληροφορίες που αφορούν στην εμπορία και σήμανση των αυγών που προορίζονται για τον διατροφικό κλάδο, στον οποίο περιλαμβάνονται…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-501-2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Έντυπο με πληροφορίες για το επιβλαβές βακτήριο Xylella fastidiosa καθώς και με μέτρα για την παρεμπόδιση της εισαγωγής και της εξάπλωσής του στην Κύπρο.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Εικονογραφημένο έντυπο για παιδιά  Α'-Γ' τάξης δημοτικού με θέμα την ατομική υγιεινή και φροντίδα του σώματος.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-482-4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Εγχειρίδιο για γεωργούς με πληροφορίες για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του υφάλμυρου νερού για άρδευση.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-500-5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Τίποτα δεν με τρομάζει. Μόνο η ασφάλεια με νοιάζει

2019

Εικονογραφημένο έντυπο για παιδιά  Α'-Γ' τάξης δημοτικού με στόχο την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-515-9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Ζιβανία - Το παραδοσιακό απόσταγμα της Κύπρου

2019

Έντυπο αναφορικά με τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα ποτό για να φέρει την παραδοσιακή ονομασία "ζιβανία", σύμφωνα με τη νομοθεσία.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια

Εμπορία αυγών - Οι πρόνοιες της νομοθεσίας

2019

Έντυπο που συγκεντρώνει πληροφορίες που αφορούν στην εμπορία και σήμανση των αυγών που προορίζονται για τον διατροφικό κλάδο, στον οποίο περιλαμβάνονται…


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-501-2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Το επιβλαβές βακτήριο Xylella fastidiosa

2019

Έντυπο με πληροφορίες για το επιβλαβές βακτήριο Xylella fastidiosa καθώς και με μέτρα για την παρεμπόδιση της εισαγωγής και της εξάπλωσής του στην Κύπρο.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια

Η ατομική μου υγιεινή - Γιατί δεν είμαι πια παιδί

2019

Εικονογραφημένο έντυπο για παιδιά  Α'-Γ' τάξης δημοτικού με θέμα την ατομική υγιεινή και φροντίδα του σώματος.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-482-4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Αξιοποίηση υφάλμυρου νερού για σκοπούς άρδευσης

2019

Εγχειρίδιο για γεωργούς με πληροφορίες για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του υφάλμυρου νερού για άρδευση.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-500-5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Προτεινόμενες
Εκδόσεις