Βρείτε
Εκδόσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα για προβολή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων

179 Εκδόσεις

Δίγλωσσο φωτογραφικό λεύκωμα με φωτογραφίες από θεατρικές παραγωγές του ΘΟΚ, των Κώστα Φαρμακά και Γιώργου Κατσούρη που καλύπτουν την πρώτη δεκαετία…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-518-0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Πολυτελείς εκδόσεις


Αφίσα για την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας-20 Μαρτίου 2020

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Αφίσες


Έντυπο που περιγράφει τους στόχους, τα χαρακτηριστικά και τις καινοτομίες του νέου συστήματος διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Ποιητική συλλογή με θέμα τα κυπριακά δασικά δέντρα.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-517-3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις που ενδέχεται να επιφέρουν οι ακτινοβολίες στο έμβρυο και τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Έκδοση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, της συλλογής "Φωτογραφικά Τετράδια", με φωτογραφίες του Φέλιξ Γιαξή από την Κύπρο του χθες

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-511-1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Άλλες εκδόσεις


Φως στη σκηνή/The stage exposed

2020

Δίγλωσσο φωτογραφικό λεύκωμα με φωτογραφίες από θεατρικές παραγωγές του ΘΟΚ, των Κώστα Φαρμακά και Γιώργου Κατσούρη που καλύπτουν την πρώτη δεκαετία…


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-518-0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Πολυτελείς εκδόσεις

Ενωμένοι για ένα υγιές στόμα. Κάνε Ααα!

2020

Αφίσα για την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας-20 Μαρτίου 2020


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Αφίσες

Προστασία και ασφάλεια του αγρότη. Νέο σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων στη γεωργία

2020

Έντυπο που περιγράφει τους στόχους, τα χαρακτηριστικά και τις καινοτομίες του νέου συστήματος διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια

Άδοντας και υμνώντας τα κυπριακά δασικά δέντρα

2020

Ποιητική συλλογή με θέμα τα κυπριακά δασικά δέντρα.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-517-3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Εγκυμοσύνη και ιονίζουσες ακτινοβολίες

2019

Πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις που ενδέχεται να επιφέρουν οι ακτινοβολίες στο έμβρυο και τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια

Φέλιξ Γιαξής

2019

Έκδοση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, της συλλογής "Φωτογραφικά Τετράδια", με φωτογραφίες του Φέλιξ Γιαξή από την Κύπρο του χθες


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-511-1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Άλλες εκδόσεις

Προτεινόμενες
Εκδόσεις