Βρείτε
Εκδόσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα για προβολή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων

153 Εκδόσεις

Έντυπο που περιγράφει τους στόχους, τα χαρακτηριστικά και τις καινοτομίες του νέου συστήματος διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Ποιητική συλλογή με θέμα τα κυπριακά δασικά δέντρα.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-517-3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


State General Laboratory Annual Report 2018

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • English

ISSN : 2547-8761 (online)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Ετήσιες εκθέσεις


Ετήσια Έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους για το 2018.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISSN : 2547-8680 (online)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Ετήσιες εκθέσεις


Δίγλωσση έκδοση που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ιδρύματος Πιερίδη και είναι αφιερωμένη στον καλλιτέχνη Glyn Hughes. Βασίζεται στην έκθεση που διοργανώθηκε…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά
 • English

ISBN : 978-9963-50-513-5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Πολυτελείς εκδόσεις


Postcards from Cyprus

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • English

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Άλλες εκδόσεις


Προστασία και ασφάλεια του αγρότη. Νέο σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων στη γεωργία

2020

Έντυπο που περιγράφει τους στόχους, τα χαρακτηριστικά και τις καινοτομίες του νέου συστήματος διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια

Άδοντας και υμνώντας τα κυπριακά δασικά δέντρα

2020

Ποιητική συλλογή με θέμα τα κυπριακά δασικά δέντρα.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-517-3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

State General Laboratory Annual Report 2018

2019

State General Laboratory Annual Report 2018


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • English

ISSN : 2547-8761 (online)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Ετήσιες εκθέσεις

Ετήσια Έκθεση Γενικού Χημείου του Κράτους 2018

2019

Ετήσια Έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους για το 2018.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISSN : 2547-8680 (online)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Ετήσιες εκθέσεις

Glyn Hughes 1931 - 2014

2019

Δίγλωσση έκδοση που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ιδρύματος Πιερίδη και είναι αφιερωμένη στον καλλιτέχνη Glyn Hughes. Βασίζεται στην έκθεση που διοργανώθηκε…


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά
 • English

ISBN : 978-9963-50-513-5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Πολυτελείς εκδόσεις

Postcards from Cyprus

2019

Postcards from Cyprus


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • English

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Άλλες εκδόσεις

Προτεινόμενες
Εκδόσεις