Βρείτε
Εκδόσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα για προβολή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων

242 Εκδόσεις

Ενημερωτικό έντυπο για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ), δηλαδή τις Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, όπου οι αναθέτουσες Αρχές…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Μέσα από τις φωτογραφικές διαδρομές των αρχείων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, θα συναντήσουμε
τα παιδιά της Κύπρου. Παιδιά που παρατηρούν…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : ISBN 978-9963-50-509-8

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Ανθολόγηση ενός πολύ μικρού δείγματος της δουλειάς 5 φωτογράφων, του Αντρέα Νικολαΐδη, του  Αντρέα Κούτα,  του Ντίνου Αναγιωτίδη,  του Γιώργου Χατζηπαύλου…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-507-4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Οι μνήμες ξαναζωντανεύουν μέσα από τον φακό του Κώστα Τσαγγαρίδη. Εικόνες της παλιάς Λευκωσίας επί της ντροπιαστικής Πράσινης Γραμμής. Εικόνες μιας…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά
 • English
 • Français

ISBN : 978-9963-50-512-8

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις που ενδέχεται να επιφέρουν οι ακτινοβολίες στο έμβρυο και τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Έκδοση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, της συλλογής "Φωτογραφικά Τετράδια", με φωτογραφίες του Φέλιξ Γιαξή από την Κύπρο του χθες

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-511-1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Άλλες εκδόσεις


Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

2019

Ενημερωτικό έντυπο για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ), δηλαδή τις Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, όπου οι αναθέτουσες Αρχές…


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Κόκκινη κλωστή δεμένη… ενάντια στη λήθη

2019

Μέσα από τις φωτογραφικές διαδρομές των αρχείων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, θα συναντήσουμε
τα παιδιά της Κύπρου. Παιδιά που παρατηρούν…


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : ISBN 978-9963-50-509-8

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

5 φωτογράφοι του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

2019

Ανθολόγηση ενός πολύ μικρού δείγματος της δουλειάς 5 φωτογράφων, του Αντρέα Νικολαΐδη, του  Αντρέα Κούτα,  του Ντίνου Αναγιωτίδη,  του Γιώργου Χατζηπαύλου…


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-507-4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Κώστας Τσαγγαρίδης. Παγωμένη Λευκωσία από το 1974

2019

Οι μνήμες ξαναζωντανεύουν μέσα από τον φακό του Κώστα Τσαγγαρίδη. Εικόνες της παλιάς Λευκωσίας επί της ντροπιαστικής Πράσινης Γραμμής. Εικόνες μιας…


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά
 • English
 • Français

ISBN : 978-9963-50-512-8

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Εγκυμοσύνη και ιονίζουσες ακτινοβολίες

2019

Πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις που ενδέχεται να επιφέρουν οι ακτινοβολίες στο έμβρυο και τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια

Φέλιξ Γιαξής

2019

Έκδοση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, της συλλογής "Φωτογραφικά Τετράδια", με φωτογραφίες του Φέλιξ Γιαξή από την Κύπρο του χθες


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-511-1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Άλλες εκδόσεις

Προτεινόμενες
Εκδόσεις