Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών

Το έντυπο αναφέρεται στα Συστήματα Ποιότητας της ΕΕ που έχουν καθιερωθεί από την ΕΕ για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα, για την προστασία των αυθεντικών…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Το έντυπο περιγράφει τους όρους χρήσης του λογοτύπου βιολογικής παραγωγής της ΕΕ στο σύνολο της ενωσιακής αγοράς.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Το έντυπο περιγράφει τους κανόνες βιολογικής φυτικής παραγωγής σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο. 

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-543-2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Το έντυπο περιγράφει τους κανόνες ζωικής παραγωγής για φυτοφάγα ζώα ώστε να μπορούν να πιστοποιηθούν ως προς τον βιολογικό τρόπο παραγωγής τους, με…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-544-9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Η έκδοση απευθύνεται στο ευρύ κοινό και παρέχει απλές και πρακτικές συμβουλές για συντήρηση των κομμένων ανθέων στο βάζο αλλά και των φυτών εσωτερικού…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-539-5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Στο έντυπο αυτό αναφέρονται επιγραμματικά τα κύρια σημεία ελέγχου κατά την επιθεώρηση ενός ψεκαστήρα.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια