Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών

Δίγλωσση έκδοση που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ιδρύματος Πιερίδη και είναι αφιερωμένη στον καλλιτέχνη Glyn Hughes. Βασίζεται στην έκθεση που διοργανώθηκε…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά
  • English

ISBN : 978-9963-50-513-5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Πολυτελείς εκδόσεις


Η Κύπρος μας, κοντά στους απόδημους. Διμηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter για την ενημέρωση των απόδημων Κυπρίων.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISSN : 1986-2407

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά


Ενημερωτικό έντυπο για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ), δηλαδή τις Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, όπου οι αναθέτουσες Αρχές…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Ενημερωτικό Δελτίο 9 του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά


Συμβουλές για μια ασφαλή εορταστική περίοδο από το Υπουργείο Υγείας, Κυπριακή Δημοκρατία.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Η Κύπρος μας, κοντά στους απόδημους. Διμηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter για την ενημέρωση των απόδημων Κυπρίων.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISSN : 1986-2407

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά