Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών

Επετειακό έντυπο της Διεύθυνσης Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς μέσα από το οποίο αριμός έμπειρων αρθρογράφων επιχειρούν να σκιαγραφήσουν περιληπτικά κάποια…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-540-1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Πολυτελείς εκδόσεις


Ετήσια Έκθεση των δραστηριοτήτων του Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στους τομείς της αρμοδιότητάς του στο πλαίσιο της…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Ετήσιες εκθέσεις


Το τετραμηνιαίο περιοδικό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το οποίο εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISSN : 0256-8519

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά


Έντυπο που περιγράφει τη σήμανση και τα αναγνωριστικά στοιχεία που πρέπει να φέρει κάθε εργαλείο παράκτιας και πελαγικής αλιείας, είτε μεταφέρεται επί…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Έντυπο που περιγράφει τη διαδικασία βαθμονόμησης του επινώτιου ψεκαστήρα και ψεκαστήρα πέκκας χειρός, διαδικασία που αποτελεί βασικό βήμα για έναν επιτυχημένο…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-535-7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Φυλλάδιο για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CLP, που αφορά την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών και των χημικών μειγμάτων. Στόχος…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια