Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών

Έντυπο που περιγράφει τη διαδικασία βαθμονόμησης του ψεκαστικού μηχανήματος δενδρωδών καλλιεργειών, κατά την οποία ο χεριστής του μηχανηματος υπολογίζει…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-533-3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Οδηγός για παιδιά προεφηβικής/εφηβικής ηλικίας με χρήσιμες πληροφορίες για τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα και στην ψυχολογία των παιδιών που μπαίνουν…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-524-1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Το τετραμηνιαίο περιοδικό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το οποίο εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά


Το παρόν ενημερωτικό έντυπο στόχο έχει την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με το Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής και τα επιλέξιμα…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-532-6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Biennial Review of the Agriculture Research Institute for 2018-2019

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • English

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά


Εικονογραφημένο παραμύθι μαθητών και μαθητριών του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Πάφου (Δημήτρειον) που πήρε το πρώτο βραβείο στον Διαγωνισμό "Δημιουργώ με…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-477-0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια