Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών

State General Laboratory Annual Report 2018

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • English

ISSN : 2547-8761 (online)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Ετήσιες εκθέσεις


Ετήσια Έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους για το 2018.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISSN : 2547-8680 (online)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Ετήσιες εκθέσεις


Έντυπο που περιγράφει τους στόχους, τα χαρακτηριστικά και τις καινοτομίες του νέου συστήματος διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Δίγλωσση έκδοση που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ιδρύματος Πιερίδη και είναι αφιερωμένη στον καλλιτέχνη Glyn Hughes. Βασίζεται στην έκθεση που διοργανώθηκε…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά
  • English

ISBN : 978-9963-50-513-5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Πολυτελείς εκδόσεις


Ποιητική συλλογή με θέμα τα κυπριακά δασικά δέντρα.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-517-3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Postcards from Cyprus

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • English

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Άλλες εκδόσεις