Βρείτε
Εκδόσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα για προβολή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων

186 Εκδόσεις

Συνοπτική παρουσίαση βασικών χρήσιμων πληροφοριών για το κοινό αναφορικά με τα λίπη και τα έλαια στη διατροφή του ανθρώπου.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-413-8

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Φυλλάδιο το οποίο απευθύνεται στο ευρύ κοινό με χρήσιμες πληροφορίες για την οικιακή κομποστοποίηση.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Έντυπο που περιγράφει την πολιτική του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων όσον αφορά επεμβάσεις σε υδατορέματα και παρόχθιες περιοχές.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-368-1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Έντυπο για την προστασία της μέλισσας.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Η έκδοση στόχο έχει την προβολή της πλούσιας γαστρονομικής παράδοσης της Κύπρου αλλά και την προώθηση των κυπριακών παραδοσιακών προϊόντων και τροφίμων.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-504-3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Τετράδιο ζωγραφικής με επιλεγμένα είδη χλωρίδας και πανίδας της Κύπρου.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά
 • English

ISBN : 978-9963-50-495-4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Τα λίπη και τα έλαια στη διατροφή μας - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε

2019

Συνοπτική παρουσίαση βασικών χρήσιμων πληροφοριών για το κοινό αναφορικά με τα λίπη και τα έλαια στη διατροφή του ανθρώπου.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-413-8

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Κομποστοποίηση

2019

Φυλλάδιο το οποίο απευθύνεται στο ευρύ κοινό με χρήσιμες πληροφορίες για την οικιακή κομποστοποίηση.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια

Πολιτική ΤΑΥ για αναπτύξεις που επηρεάζουν εγγεγραμμένα υδατορέματα

2019

Έντυπο που περιγράφει την πολιτική του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων όσον αφορά επεμβάσεις σε υδατορέματα και παρόχθιες περιοχές.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-368-1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Σώσε τη μέλισσα

2019

Έντυπο για την προστασία της μέλισσας.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια

Γαστρονομία εν Κύπρω

2019

Η έκδοση στόχο έχει την προβολή της πλούσιας γαστρονομικής παράδοσης της Κύπρου αλλά και την προώθηση των κυπριακών παραδοσιακών προϊόντων και τροφίμων.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-504-3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Ζώα και φυτά της Κύπρου - Τετράδιο ζωγραφικής

2019

Τετράδιο ζωγραφικής με επιλεγμένα είδη χλωρίδας και πανίδας της Κύπρου.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά
 • English

ISBN : 978-9963-50-495-4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Προτεινόμενες
Εκδόσεις