Βρείτε
Εκδόσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα για προβολή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων

240 Εκδόσεις

Informative leaflet on the MBA Programme at MIM.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • English

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


MBA Programme Prospectus at MIM. Admission procedure, programme structure and description.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • English

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Προκήρυξη Προγράμματος Master in Business Administration. Σεπτέμβριος 2021-Οκτώβριος 2022

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Αφίσες


Εικονογραφημένο έντυπο με εύκολες ασκήσεις, ειδικά για ηλικιωμένους που μπορούν να γίνουν στο σπίτι με στόχο υψηλό επίπεδο δραστηριότητας, ενδυνάμωση…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Εξαμηνιαίο περιοδικό της Διεύθυνσης Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς. Τεύχος 46ο, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2020.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά


Έντυπο που περιγράφει τις αρμοδιότητες, τη στρατηγική και τους τομείς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Master in Business Administration- September 2021-October 2022

2021

Informative leaflet on the MBA Programme at MIM.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • English

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια

Master in Business Administration-Prospectus September 2021-October 2022

2021

MBA Programme Prospectus at MIM. Admission procedure, programme structure and description.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • English

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

MIM Master in Business Administration

2021

Προκήρυξη Προγράμματος Master in Business Administration. Σεπτέμβριος 2021-Οκτώβριος 2022


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Αφίσες

Σωματικές ασκήσεις για ηλικιωμένους στο σπίτι

2021

Εικονογραφημένο έντυπο με εύκολες ασκήσεις, ειδικά για ηλικιωμένους που μπορούν να γίνουν στο σπίτι με στόχο υψηλό επίπεδο δραστηριότητας, ενδυνάμωση…


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια

Εθνική Φρουρά και Ιστορία, τεύχος 46

2021

Εξαμηνιαίο περιοδικό της Διεύθυνσης Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς. Τεύχος 46ο, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2020.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

2021

Έντυπο που περιγράφει τις αρμοδιότητες, τη στρατηγική και τους τομείς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια

Προτεινόμενες
Εκδόσεις