Βρείτε
Εκδόσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα για προβολή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων

242 Εκδόσεις

Έντυπο με πληροφορίες για το επιβλαβές βακτήριο Xylella fastidiosa καθώς και με μέτρα για την παρεμπόδιση της εισαγωγής και της εξάπλωσής του στην Κύπρο.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Εικονογραφημένο έντυπο για παιδιά  Α'-Γ' τάξης δημοτικού με θέμα την ατομική υγιεινή και φροντίδα του σώματος.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-482-4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Εγχειρίδιο για γεωργούς με πληροφορίες για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του υφάλμυρου νερού για άρδευση.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-500-5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Η έκδοση στόχο έχει την
ενίσχυση της γνώσης των παιδιών για τα οφέλη και τη διατροφική αξία της πατάτας αλλά και για τη σημασία της παραγωγής της…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-498-5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Το έντυπο παρουσιάζει συνοπτικά την κατάσταση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της λυματολάσπης στην Κύπρο και την προσπάθεια που καταβάλλει…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-494-7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Συνοπτική παρουσίαση βασικών χρήσιμων πληροφοριών για το κοινό αναφορικά με τα λίπη και τα έλαια στη διατροφή του ανθρώπου.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-413-8

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Το επιβλαβές βακτήριο Xylella fastidiosa

2019

Έντυπο με πληροφορίες για το επιβλαβές βακτήριο Xylella fastidiosa καθώς και με μέτρα για την παρεμπόδιση της εισαγωγής και της εξάπλωσής του στην Κύπρο.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια

Η ατομική μου υγιεινή - Γιατί δεν είμαι πια παιδί

2019

Εικονογραφημένο έντυπο για παιδιά  Α'-Γ' τάξης δημοτικού με θέμα την ατομική υγιεινή και φροντίδα του σώματος.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-482-4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Αξιοποίηση υφάλμυρου νερού για σκοπούς άρδευσης

2019

Εγχειρίδιο για γεωργούς με πληροφορίες για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του υφάλμυρου νερού για άρδευση.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-500-5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Δον Πατάτας

2019

Η έκδοση στόχο έχει την
ενίσχυση της γνώσης των παιδιών για τα οφέλη και τη διατροφική αξία της πατάτας αλλά και για τη σημασία της παραγωγής της…


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-498-5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Επεξεργασία των αστικών λυμάτων - Κατάσταση στην Κύπρο για τα έτη 2015 και 2016

2019

Το έντυπο παρουσιάζει συνοπτικά την κατάσταση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της λυματολάσπης στην Κύπρο και την προσπάθεια που καταβάλλει…


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-494-7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Τα λίπη και τα έλαια στη διατροφή μας - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε

2019

Συνοπτική παρουσίαση βασικών χρήσιμων πληροφοριών για το κοινό αναφορικά με τα λίπη και τα έλαια στη διατροφή του ανθρώπου.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-413-8

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Προτεινόμενες
Εκδόσεις