Βρείτε
Εκδόσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα για προβολή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων

242 Εκδόσεις

Φυλλάδιο το οποίο απευθύνεται στο ευρύ κοινό με χρήσιμες πληροφορίες για την οικιακή κομποστοποίηση.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Έντυπο που περιγράφει την πολιτική του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων όσον αφορά επεμβάσεις σε υδατορέματα και παρόχθιες περιοχές.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-368-1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Έντυπο για την προστασία της μέλισσας.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Η έκδοση στόχο έχει την προβολή της πλούσιας γαστρονομικής παράδοσης της Κύπρου αλλά και την προώθηση των κυπριακών παραδοσιακών προϊόντων και τροφίμων.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-504-3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Τετράδιο ζωγραφικής με επιλεγμένα είδη χλωρίδας και πανίδας της Κύπρου.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά
 • English

ISBN : 978-9963-50-495-4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Παραμύθι για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με θέμα την προστασία της μέλισσας.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-493-0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Κομποστοποίηση

2019

Φυλλάδιο το οποίο απευθύνεται στο ευρύ κοινό με χρήσιμες πληροφορίες για την οικιακή κομποστοποίηση.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια

Πολιτική ΤΑΥ για αναπτύξεις που επηρεάζουν εγγεγραμμένα υδατορέματα

2019

Έντυπο που περιγράφει την πολιτική του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων όσον αφορά επεμβάσεις σε υδατορέματα και παρόχθιες περιοχές.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-368-1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Σώσε τη μέλισσα

2019

Έντυπο για την προστασία της μέλισσας.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια

Γαστρονομία εν Κύπρω

2019

Η έκδοση στόχο έχει την προβολή της πλούσιας γαστρονομικής παράδοσης της Κύπρου αλλά και την προώθηση των κυπριακών παραδοσιακών προϊόντων και τροφίμων.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-504-3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Ζώα και φυτά της Κύπρου - Τετράδιο ζωγραφικής

2019

Τετράδιο ζωγραφικής με επιλεγμένα είδη χλωρίδας και πανίδας της Κύπρου.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά
 • English

ISBN : 978-9963-50-495-4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Γιατί χρειαζόμαστε τις μέλισσες; Αφού τσιμπάνε... Η μέλισσα Σουσού εξηγεί

2019

Παραμύθι για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με θέμα την προστασία της μέλισσας.


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-493-0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Προτεινόμενες
Εκδόσεις