Βρείτε
Εκδόσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα για προβολή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων

240 Εκδόσεις

Η έκδοση εξηγεί σε συντομία τι σημαίνουν τα ευρωπαϊκά σήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα και ποτά (ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ) και δίνει…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά
 • English

ISBN : 978-9963-50-457-2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια συλλογή άρθρων από ειδικούς σε διάφορες περιόδους της ιστορίας της Κύπρου, αρχαίας και σύγχρονης, που καταδεικνύουν πειστικά…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά
 • English
 • Français
 • Deutsch

ISBN : 978-9963-50-464-0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Πολυτελείς εκδόσεις


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά
 • English
 • Italiano

ISBN : 978-9963-50-452-7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά
 • English
 • Deutsch
 • Russian

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά
 • English
 • Deutsch
 • Russian

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά
 • English
 • Deutsch
 • Russian

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Γεύσεις με Ταυτότητα

2017

Η έκδοση εξηγεί σε συντομία τι σημαίνουν τα ευρωπαϊκά σήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα και ποτά (ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ) και δίνει…


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά
 • English

ISBN : 978-9963-50-457-2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Η Κύπρος ήταν πάντα Ευρώπη

2017

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια συλλογή άρθρων από ειδικούς σε διάφορες περιόδους της ιστορίας της Κύπρου, αρχαίας και σύγχρονης, που καταδεικνύουν πειστικά…


ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά
 • English
 • Français
 • Deutsch

ISBN : 978-9963-50-464-0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Πολυτελείς εκδόσεις

Οι Λατίνοι της Κύπρου

2017

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά
 • English
 • Italiano

ISBN : 978-9963-50-452-7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια

Η μάχη στον Αχυρώνα του Λιοπετρίου

2016

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά
 • English
 • Deutsch
 • Russian

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια

Ηρώον Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59

2016

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά
 • English
 • Deutsch
 • Russian

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια

Ο Απελευθερωτικός Αγώνας της ΕΟΚΑ 1955-59 και η Ακτή της Χλώρακας

2016

ΓΛΩΣΣΕΣ :
 • Ελληνικά
 • English
 • Deutsch
 • Russian

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια

Προτεινόμενες
Εκδόσεις