Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών

Πληροφορίες που πρέπει να φέρει, βάσει νομοθεσίας, η επισήμανση (ετικέτα) μια επικίνδυνης χημικής ουσίας ή μείγματος που διατίθεται στην κυπριακή αγορά.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Πληροφορίες για τη γραπτή εκτίμηση κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων που οφείλει να διαθέτει κάθε εργοδότης καθώς και αυτοεργοδοτούμενο…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Παρέχονται πληροφορίες στους χρήστες χημικών προϊόντων με στόχο την προστασία της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των προσώπων καθώς και για την…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Αφίσα για την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας-20 Μαρτίου 2020

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Αφίσες


"Πληροφοριακό έντυπο για την ευαισθητοποίηση των γονέων και της κοινωνίας γενικότερα, καθώς και όλων όσων έχουν σχέση με το παιδί. Σημαντικό εργαλείο…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-456-5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Η Κύπρος μας, κοντά στους απόδημους. Διμηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter για την ενημέρωση των απόδημων Κυπρίων.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISSN : 1986 - 2407 (online)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά