Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών

Έντυπο για την εμπορία προσώπων, το νομικό και θεσμικό πλαίσιο στην Κύπρο, τη μεθοδολογία που ακολουθείται, τη διεθνή συνεργασία και άλλα θέματα όπως…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Το έντυπο με απλό τρόπο δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτουν γονείς που επισκέπτονται τον/την οδοντίατρο. Αποτελεί χρήσιμο οδηγό για την υγεία των…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-324-7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Ετήσια Έκθεση 2016-2017

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISSN : ISSN 2421-7972

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Ετήσιες εκθέσεις


Συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, CM/Rec(2017)1 για την προστασία, τη διατήρηση και τον εμπλουτισμό της πολιτιστικής κληρονομιάς

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • English

ISBN : 978-9963-50-443-5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Έκδοση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, την Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων,…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-506-7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


State General Laboratory Annual Report 2018

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • English

ISSN : 2547-8761 (online)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Ετήσιες εκθέσεις