Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών

Το παρόν ενημερωτικό έντυπο στόχο έχει την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με το Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής και τα επιλέξιμα…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-532-6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Biennial Review of the Agriculture Research Institute for 2018-2019

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • English

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά


Εικονογραφημένο παραμύθι μαθητών και μαθητριών του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Πάφου (Δημήτρειον) που πήρε το πρώτο βραβείο στον Διαγωνισμό "Δημιουργώ με…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-477-0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Ετήσια Έκθεση του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος για το 2018.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISSN : 2547-8907

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Ετήσιες εκθέσεις


Δίγλωσση αφίσα για το δέντρο της χρονιάς 2021.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά
  • English

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Αφίσες


Δίγλωσση έκδοση που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ιδρύματος Πιερίδη και είναι αφιερωμένη στον καλλιτέχνη Glyn Hughes. Βασίζεται στην έκθεση που διοργανώθηκε…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά
  • English

ISBN : 978-9963-50-513-5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Πολυτελείς εκδόσεις