Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών

Πληροφορίες για τη γραπτή εκτίμηση κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων που οφείλει να διαθέτει κάθε εργοδότης καθώς και αυτοεργοδοτούμενο…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Παρέχονται πληροφορίες στους χρήστες χημικών προϊόντων με στόχο την προστασία της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των προσώπων καθώς και για την…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Αφίσα για την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας-20 Μαρτίου 2020

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Αφίσες


"Πληροφοριακό έντυπο για την ευαισθητοποίηση των γονέων και της κοινωνίας γενικότερα, καθώς και όλων όσων έχουν σχέση με το παιδί. Σημαντικό εργαλείο…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-456-5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Η Κύπρος μας, κοντά στους απόδημους. Διμηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter για την ενημέρωση των απόδημων Κυπρίων.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISSN : 1986 - 2407 (online)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά


Ενημερωτικό έντυπο για γονείς/μέλλοντες γονείς σχετικά με τα φιλικά προς τα βρέφη νοσοκομεία και παρουσίαση μεθόδων που εφαρμόζονται σε αυτά

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια