Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών

Ετήσια Έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους για το 2018.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISSN : 2547-8680 (online)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Ετήσιες εκθέσεις


Έντυπο που περιγράφει τους στόχους, τα χαρακτηριστικά και τις καινοτομίες του νέου συστήματος διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Ποιητική συλλογή με θέμα τα κυπριακά δασικά δέντρα.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-517-3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Postcards from Cyprus

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • English

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Άλλες εκδόσεις


Γαστρονομικός χάρτης με τις περιοχές από όπου προέρχονται διάφορα γαστρονομιικά προϊόντα της Κύπρου. Στόχο έχει την προβολή της πλούσιας γαστρονομικής…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Εικονογραφημένο έντυπο για παιδιά  Α'-Γ' τάξης δημοτικού με στόχο την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-515-9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια