Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών

Έντυπο που προορίζεται για το καταναλωτικό κοινό με χρήσιμες πληροφορίες για τα σάκχαρα, τη χρησιμότητά τους στη διατροφή μας, τους κινδύνους που ενέχει…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Η Κύπρος μας, κοντά στους απόδημους. Διμηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter για την ενημέρωση των απόδημων Κυπρίων.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISSN : 1986-2407

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά


Έντυπο που περιγράφει τη διαδικασία βαθμονόμησης του ψεκαστικού μηχανήματος δενδρωδών καλλιεργειών, κατά την οποία ο χεριστής του μηχανηματος υπολογίζει…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-533-3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Οδηγός για παιδιά προεφηβικής/εφηβικής ηλικίας με χρήσιμες πληροφορίες για τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα και στην ψυχολογία των παιδιών που μπαίνουν…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-524-1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Το τετραμηνιαίο περιοδικό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το οποίο εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά


Το παρόν ενημερωτικό έντυπο στόχο έχει την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με το Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής και τα επιλέξιμα…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-532-6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια