Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών

September 2018 - November 2019

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • English

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Οδηγίες προς το κοινό για προστασία και καταπολέμηση

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Οδηγός Υγιεινής Νο. 6

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-38-653-6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Εγχειρίδια


Οδηγός Υγιεινής για επιχειρήσεις εμφιάλωσης νερού και διάθεσης νερού από βυτιοφόρα οχήματα και βυτία με κερματοδέκτες

Οδηγός Υγιεινής Νο. 5

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-38-652-9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Εγχειρίδια


Οδηγός Υγιεινής Νο. 7

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-38-478-5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Εγχειρίδια


ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-110-6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Εγχειρίδια