Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών

Εξαμηνιαίο περιοδικό της Διεύθυνσης Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς. Τεύχος 44ο, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά


Εξαμηνιαίο περιοδικό της Διεύθυνσης Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς. Τεύχος 43ο, Ιανουάριος-Ιούνιος 2019.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά


Εξαμηνιαίο περιοδικό της Διεύθυνσης Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς. Τεύχος 42ο, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2018.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά


Εξαμηνιαίο περιοδικό της Διεύθυνσης Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς. Τεύχος 41ο, Ιανουάριος-Ιούνιος 2018.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά


Εξαμηνιαίο περιοδικό της Διεύθυνσης Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς. Τεύχος 40ο, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά


Έντυπο που περιγράφει τις αρμοδιότητες, τη στρατηγική και τους τομείς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια