Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών

Πληροφορίες για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό με αρ. 1907/2006/ΕΚ για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση, και τους περιορισμούς στη χρήση χημικών…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Πληροφορίες για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό με αρ. 1907/2006/ΕΚ για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση, και τους περιορισμούς στη χρήση χημικών…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Πληροφορίες που πρέπει να φέρει, βάσει νομοθεσίας, η επισήμανση (ετικέτα) μια επικίνδυνης χημικής ουσίας ή μείγματος που διατίθεται στην κυπριακή αγορά.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Πληροφορίες για τη γραπτή εκτίμηση κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων που οφείλει να διαθέτει κάθε εργοδότης καθώς και αυτοεργοδοτούμενο…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Παρέχονται πληροφορίες στους χρήστες χημικών προϊόντων με στόχο την προστασία της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των προσώπων καθώς και για την…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Αφίσα για την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας-20 Μαρτίου 2020

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Αφίσες