Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών

Χρήσιμες πληροφορίες για τον κορωνοϊό. Συμπτώματα, μέτρα προφύλαξης και τι να κάνουμε σε περίπτωση που έχουμε εκδηλώσει συμπτώματα ή για άλλες πληροφορίες.

 

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ :


Πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις που ενδέχεται να επιφέρουν οι ακτινοβολίες στο έμβρυο και τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Φυλλάδιο το οποίο απευθύνεται στα κομμωτήρια για τη μελέτη εκτίμησης των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Ενημερωτικό φυλλάδιο που απευθύνεται, κυρίως, σε εργοδότες και εργαζόμενους σε πρατήρια και συνεργεία αυτοκινήτων

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Πληροφορίες για τον περιορισμό χρήσης χημικών ουσιών σε ψευδοκοσμήματα και σε άλλα μεταλλικά αντικείμενα, βάσει νομοθεσίας

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) Κανονισμοί του 2001 για την προμήθεια και τη…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια