Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών

The Review of the Agricultural Research Institute, issued annually from 1962 to 1999, as of 2000 is published biennially.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • English

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Ετήσιες εκθέσεις


Το τετραμηνιαίο περιοδικό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το οποίο εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά


ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Βιβλιαράκι για την ατομική υγιεινή των παιδιών Δ-Στ΄τάξης

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-486-2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ :


ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-479-4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια