Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών

Έντυπο που περιγράφει τη διαδικασία βαθμονόμησης του επινώτιου ψεκαστήρα και ψεκαστήρα πέκκας χειρός, διαδικασία που αποτελεί βασικό βήμα για έναν επιτυχημένο…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-535-7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Φυλλάδιο για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CLP, που αφορά την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών και των χημικών μειγμάτων. Στόχος…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Informative leaflet on the MBA Programme at MIM.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • English

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


MBA Programme Prospectus at MIM. Admission procedure, programme structure and description.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • English

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Προκήρυξη Προγράμματος Master in Business Administration. Σεπτέμβριος 2021-Οκτώβριος 2022

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Αφίσες


Εικονογραφημένο έντυπο με εύκολες ασκήσεις, ειδικά για ηλικιωμένους που μπορούν να γίνουν στο σπίτι με στόχο υψηλό επίπεδο δραστηριότητας, ενδυνάμωση…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια