Εκδόσεις ΓΤΠ

Έντυπο που απευθύνεται στους ανθοκόμους με πληροφορίες για τις ποικιλίες του χρυσάνθεμου, τον πολλαπλασιασμό και την καλλιέργειά του.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-522-7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Έντυπο με πληροφορίες για τις πρόνοιες της νομοθεσίας που διέπει τις προδιαγραφές εμπορίας φρέσκων φρούτων και λαχανικών, συμπεριλαμβανομένων…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


Έντυπο για την αξία των δασών και τη σημασία της βιοποικιλότητας, με έμφαση στο κυπριακό δάσος και την κυπριακή βιοποικιλότητα καισ τα είδη με…

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ISBN : 978-9963-50-521-0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Βιβλιάρια


Το τετραμηνιαίο περιοδικό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το οποίο εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Περιοδικά


΄Εντυπο που προορίζεται για τα παιδιά με συμβουλές για προστασία από τον κορωνοϊό.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Φυλλάδια


΄Εντυπο που προορίζεται για τα παιδιά με συμβουλές για προστασία από τον κορωνοϊό.

ΓΛΩΣΣΕΣ :
  • Ελληνικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : Αφίσες