Αγρότης, τεύχος 489

AΓΡΟΤΗΣ 2023 / TEΥΧΟΣ 489 63 Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής Μεταξύ άλλων συμμετοχών του σε συναντήσεις ευρωπαϊκού επιπέδου το ΕΑΔ παρακολούθησε την πρώτη συνάντηση της υποομάδας του LEADER (LEADER subgroup) η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Κατά τη συνάντηση, μετά το καθιερωμένο καλωσόρισμα και αλληλογνωριμία των νέων μελών της υποομάδας έγινε ενημέρωση για την παρέμβαση LEADER στην προγραμματική περίοδο 2014-20 και μια πρώτη ματιά στον ρόλο του LEADER στα Στρατηγικά Σχέδια της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Παρουσιάστηκε η δομή και ο ρόλος της ομάδας, έγινε ενημέρωση σχετικά με την έκθεση για το LEADER και τις επακόλουθες ενέργειες, καθώς και ενημέρωση σε σχέση με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΚΑΠ που σχετίζονται με το LEADER, και παρουσιάστηκαν και τέθηκαν σε συζήτηση δραστηριότητες δικτύωσης LEADER στα κράτη μέλη. Εκπρόσωποι της Ομάδας Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ συμμετείχαν στην τρίτη συνάντηση της υποομάδας καινοτομίας (Innovation subgroup) η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκε η δομή λειτουργίας του Δικτύου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η δομή και η σύνθεση της υποομάδας της καινοτομίας (SoIKE) και καθορίστηκαν οι εκπρόσωποι των κρατών μελών στην καθοδηγητική ομάδα (steering group). Σημειώνεται ότι η Κύπρος κατόρθωσε να εξασφαλίσει συμμετοχή στην καθοδηγητική ομάδα με εκπροσώπηση από τον Κλάδο Γεωργικών Εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας. Παράλληλα, στη συνάντηση συζητήθηκε ο ρόλος των μελών της υποομάδας στην επίτευξη των στόχων της. Η συνάντηση έφερε τα μέλη της ομάδας πιο κοντά, ενώ προωθήθηκε η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσης μεταξύ των μελών. Το ΕΑΔ συμμετείχε επίσης στις τακτικές συναντήσεις των εκπροσώπων των Δικτύων των Μεσογειακών χωρών (MED Cluster) στις οποίες γίνεται συζήτηση και ενημέρωση για τις δράσεις των Δικτύων. Οι συναντήσεις κατά τη τρέχουσα περίοδο εστιάστηκαν στην οργάνωση και προγραμματισμό των δράσεων εκ μέρους του κάθε Δικτύου, σε ζητήματα ενεργής συμμετοχής των νέων στην αγροτική ανάπτυξη και τρόπους με τους οποίους τα Δίκτυα συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή και στα βραβεία έμπνευσης στον αγροτικό τομέα (Agricultural & Rural Inspiration Awards - ARIA). Τα βραβεία ARIA διοργανώνονται κάθε χρόνο από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΚΑΠ με σκοπό τη διάχυση καλών πρακτικών στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Για το 2022 υποβλήθηκε στον διαγωνισμό και μία συμμετοχή από την Κύπρο. Στόχος είναι στα επόμενα βραβεία να εντοπιστούν και άλλα καλά παραδείγματα, τα οποία να φτάσουν και στη βράβευση. Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και ΕΑΔ Το ΕΑΔ, ενόψει της εφαρμογής του νέου Στρατηγικού Σχεδίου και της ενεργοποίησης των παρεμβάσεων του τους προσεχείς μήνες, έχει εντατικοποιήσει τη δράση του και τη συμμετοχή του στη διοργάνωση, στήριξη και προώθηση ενημερωτικών και άλλων εκδηλώσεων. Σκοπός του Δικτύου είναι η μέγιστη δυνατή συμβολή στην ενημέρωση του κοινού, η αύξηση της συμμετοχής δυνητικών δικαιούχων στις χρηματοδοτικές παρεμβάσεις, η βελτίωση της ποιότητας των παρεμβάσεων και η βελτιστοποίηση της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου. Παράλληλα το ΕΑΔ ενεργεί με τρόπο που προωθεί την καινοτομία και συμβάλλει στη διάδοση των αποτελεσμάτων και των καλών πρακτικών του Στρατηγικού Σχεδίου. Περισσότερα νέα στον διαδικτυακό χώρο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου www.ead.da.moa.gov.cy και στη νέα ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (EU CAP Network) https://eu-cap-network. ec.europa.eu.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0