Αγρότης, τεύχος 489

ΟΙΝΩΝ ΝΕΑ AΓΡΟΤΗΣ 2023 / TEΥΧΟΣ 489 64 8η Δεκεμβρίου 2023: Εφαρμογή της νέας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επισήμανση των οίνων δρ Θουκής Γωργίου Λειτουργός Γεωργίας Α' Τμήμα Γεωργίας Πρόεδρος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων Το 2023 είναι ένας χρόνος με αρκετές αλλαγές για τον αμπελοοινικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νέος τροποποιητικός Κανονισμός για την Κοινή Οργάνωση Αγροτικών Αγορών (ΕΕ) αριθ. 2021/2117 επιφέρει μεταξύ άλλων και αλλαγές στην επισήμανση των οίνων, των αρωματισμένων οίνων και των οίνων που έχουν υποστεί μερική αφαίρεση αλκοόλης, οι οποίες θα ισχύουν από την 8η Δεκεμβρίου 2023. Ως εκ τούτου, όλες οι ποσότητες οίνων που θα εμφιαλώνονται και θα πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από αυτή την καταληκτική ημερομηνία, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, θα αναφέρουν υποχρεωτικά κατάλογο συστατικών, ο οποίος δύναται να παρουσιάζεται υπό μορφή ηλεκτρονικού κωδικού QR (quick response code) και ο οποίος θα πρέπει να τοποθετείται στο πίσω μέρος της ετικέτας. Οι οίνοι πρέπει επίσης να φέρουν διατροφική δήλωση με αποκλειστική αναφορά στην ενεργειακή αξία εκφρασμένη σε kcal ή σε kj. Η διατροφική δήλωση μπορεί να περιορίζεται στην ενεργειακή αξία επί της συσκευασίας ή της επικολλημένης σε αυτή ετικέτας, η οποία μπορεί να εκφράζεται με τη χρήση του συμβόλου (E) για την ενέργεια. Στις περιπτώσεις αυτές, η πλήρης διατροφική δήλωση παρέχεται επιπλέον με ηλεκτρονικά μέσα που προσδιορίζονται στη συσκευασία ή στην επικολλημένη σε αυτή ετικέτα. Στα πλαίσια εφαρμογής του πιο πάνω Κανονισμού, αμέσως τίθεται το εξής ερώτημα. Τί είναι συστατικό για την εξειδικευμένη περίπτωση των οίνων; Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, όσον αφορά την πληροφόρηση των καταναλωτών, συστατικό ορίζεται οποιαδήποτε ουσία ή προϊόν, συμπεριλαμβανομένου αρωματικών υλών, προσθέτων και ενζύμων ή οποιοδήποτε συστατικό χρησιμοποιείται στην παρασκευή τροφίμων και εμπεριέχεται στο τελικό προϊόν. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/934, καθορίζει τις επιτρεπόμενες οινολογικές πρακτικές και ιεραρχεί τις οινολογικές ουσίες είτε ως πρόσθετα, είτε ως τεχνολογικά βοηθήματα. Μόνο τα πρόσθετα αναφέρονται υποχρεωτικά στην επισήμανση των οίνων. Αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: ρυθμιστές της οξύτητας, συντηρητικά και αντιοξειδωτικά, σταθεροποιητές και αλλεργιογόνα. Αναμφισβήτητα, ο νέος Κανονισμός ανταποκρίνεται και είναι προσαρμοσμένος στις απαιτήσεις των καταναλωτών για υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα. Και όχι μόνο αυτό, ολόκληρη η κοινωνία επιθυμεί να γνωρίζει περισσότερο και να απαιτεί διαφάνεια όσον αφορά τα προϊόντα που επιλέγει για κατανάλωση. Ενόψει των αλλαγών που επέρχονται στην επισήμανση των οίνων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οινοποιητικών Επιχειρήσεων (CEEV) και η spirits Europe, έχουν αναπτύξει την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.u-label.com, η οποία είναι πολύ βοηθητική για όσους ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ηλεκτρονική επισήμανση προϊόντων (e-label) με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των νέων νομικών υποχρεώσεων, με δυνατότητα αυτόματης μετάφρασης στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την έκδοση αυτών υπό μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού QR (quick response code). Μέσω σκαναρίσματος του κωδικού QR με έξυπνο τηλέφωνο, οι καταναλωτές θα έχουν πολύ απλά και εύκολα πρόσβαση στη λίστα συστατικών και την ενεργειακή αξία των προϊόντων σε οποιαδήποτε γλώσσα αυτοί επιθυμούν, ενώ οι οινοπαραγωγοί δεν θα είναι υποχρεωμένοι να φορτώνουν την ετικέτα των προϊόντων τους με πρόσθετες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, οι οινοπαραγωγοί θα επιβαρυνθούν το οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος προκύπτει από την υποχρέωσή τους, από τις 8 Δεκεμβρίου 2023 και εξής, να τροποποιήσουν τις ετικέτες των προϊόντων τους, τοποθετώντας τον ηλεκτρονικό κωδικό QR καθώς και το σύμβολο (Ε) όσον αφορά την ενεργειακή αξία των οίνων εκφρασμένη σε kcal ή σε kj. Υπό το φως των όσων έχουν προαναφερθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προωθήσει Κανονισμό που τροποποιεί τον υφιστάμενο κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/33 σχετικά με τις ονομασίες προέλευσης, γεωγραφικές και παραδοσιακές ενδείξεις στον αμπελοοινικό τομέα, μεταξύ άλλων, και στο θέμα της επισήμανσης των οίνων με συγκεκριμένη αναφορά στην ηλεκτρονική λίστα συστατικών και την ενεργειακή δήλωση. Ο 14ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου, πραγματοποιήθηκε από τις 22 μέχρι τις 26 Μαΐου. Οι γευστικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από τις 22 μέχρι και τις 25 Μαΐου. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στις 26 Μαΐου στο πλαίσιο δείπνου που παραχωρήθηκε στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Σιακαλλή Λειτουργός Αμπελοοινικών Προϊόντων ΣΑΠ Τμήμα Γεωργίας 14ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου: Ένα κορυφαίο οινικό γεγονός για τον τόπο Ο Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου καθιερώθηκε από το 2006 και διοργανώνεται από το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Ως θεσμός πλέον, ο Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου, επιβεβαιώνει τον προσανατολισμό της Κύπρου για ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων οινικών προϊόντων, θέτοντας έτσι τη βάση για δημιουργία προκλήσεων και ευκαιριών συναγωνισμού μεταξύ των οινοποιών. κ. Πέτρου Ξενοφώντος και του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Παπαναστασίου, στο ξενοδοχείο St Raphael Resort & Marina, στη Λεμεσό. Συνεργαζόμενοι φορείς με το Τμήμα Γεωργίας για τη διοργάνωση του φετεινού διαγωνισμού ήταν ο Δήμος

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0