Αγρότης, τεύχος 489

AΓΡΟΤΗΣ 2023 / TEΥΧΟΣ 489 61 Ποικιλία Ύψος ενίσχυσης (€ ανά δεκάριο) Ξυνιστέρι €197 ανά δεκάριο Ντόπιο Μαύρο €161 ανά δεκάριο Σουλτανίνα €144 ανά δεκάριο Shiraz (Syrah) €261 ανά δεκάριο Carignan €183 ανά δεκάριο Mattaro (Mourvedre) €192 ανά δεκάριο Ξυνιστέρι ή Ντόπιο Μαύρο από εγκεκριμένο αμπελοτεμάχιο €227 ανά δεκάριο για παραγωγή «Κουμανδαρίας» Cabernet sauvignon και Cabernet franc €254 ανά δεκάριο Λευκάδα €220 ανά δεκάριο Chardonnay €295 ανά δεκάριο Merlot noir €274 ανά δεκάριο Ugni Blanc €164 ανά δεκάριο Μαλάγα €221 ανά δεκάριο Όφθαλμο €159 ανά δεκάριο Μαραθεύτικο (ως κύρια καλλιέργεια με ποσοστό κατοχής ίσο €251 ανά δεκάριο ή άνω του 50%). Προσμετρείται και η έκταση της ποικιλίας επικονίασης) Πρωμάρα €321 ανά δεκάριο Alicante Bouschet €208 ανά δεκάριο Sauvignon Blanc €354 ανά δεκάριο Grenache € 231 ανά δεκάριο Semillon € 238 ανά δεκάριο Cinsault / Oeillade € 164 ανά δεκάριο Palomino € 160 ανά δεκάριο Ασύρτικο € 249 ανά δεκάριο Πίνακας 2: Ύψος της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη ποικιλία στο μέτρο ΕΠΣΑ1γ-Πράσινος τρύγος σε αμπελώνες οινοπαραγωγής Ο υπολογισμός του ύψους της ενίσχυσης για το Μέτρο ΕΠΣΑ1γ-Πράσινος τρύγος σε αμπελώνες οινοπαραγωγής έγινε στη βάση τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους όπως φαίνεται στον πίνακα 2. Οποιοδήποτε αμπελοτεμάχιο περιέχει δύο ή περισσότερες επιλέξιμες ποικιλίες, λαμβάνει την οικονομική ενίσχυση στη βάση του ύψους της ενίσχυσης της κάθε ποικιλίας, στην έκταση που αυτή καταλαμβάνει. Στην περίπτωση που το αμπελοτεμάχιο αποτελείται από μια κυρίαρχη επιλέξιμη ποικιλία και περιέχει πρέμνα άλλης ποικιλίας, επιλέξιμης ή μη, τότε λαμβάνει οικονομική ενίσχυση στη βάση της κυρίαρχης ποικιλίας. Για την εν λόγω προκήρυξη του Μέτρου που αφορά το οικονομικό έτος 2023, θα διατεθεί συνολικός προϋπολογισμός ύψους περίπου €2.000.000. Η χρηματοδότηση προέρχεται 100% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0