Αγρότης, τεύχος 489

AΓΡΟΤΗΣ 2023 / TEΥΧΟΣ 489 60 Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης Αμπελοοινικού Τομέα Μέτρο ΕΠΣΑ 1γ - Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής 2022-2023 Ιωάννα Σάββα Λειτουργός Αγροτικών Πληρωμών Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Το Μέτρο ΕΠΣΑ 1γ-Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής 2022-2023 περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα. O Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΣΑ 2019-2023 που είναι το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, προκήρυξαν το Μέτρο κατά την περίοδο 15 Απριλίου με 10 Μαΐου του 2023. Οι αιτήσεις συμμετοχής συμπληρώθηκαν και υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «GOV.CY». Η ανάγκη για επαναπροκήρυξη του Μέτρου ήταν επιτακτική, ένεκα της συνεχιζόμενης δυσμενούς κατάστασης που δημιουργήθηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, που είχαν ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη μείωση της τουριστικής ροής, η οποία ως γνωστό απορροφά σημαντικότατο μέρος της κυπριακής παραγωγής σταφυλιών αλλά και κρασιού. Στόχος του Μέτρου είναι να συμβάλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά, ώστε να αποφευχθεί ή να μετριαστεί η κρίση σε αυτήν και να διατηρηθεί ένα δίκαιο και σταθερό βιοτικό επίπεδο για τον αμπελουργό. Αντικείμενο του μέτρου είναι η ολική καταστροφή ή αφαίρεση των σταφυλιών πριν την ωρίμαση (πράσινη ρώγα σε πρώιμο στάδιο) σε αμπελώνες οινοπαραγωγής. Ως πρώιμη συγκομιδή ή πράσινος τρύγος νοείται η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, από όλα τα πρέμνα, με επακόλουθο τον εκμηδενισμό της απόδοσης της σχετικής έκτασης. Η εγκατάλειψη εμπορεύσιμων σταφυλιών στον αμπελώνα, δηλαδή αυτά να παραμείνουν πάνω στα φυτά μετά το πέρας του κανονικού κύκλου παραγωγής δεν θεωρείται πρώιμη συγκομιδή, και συνεπώς δεν είναι επιλέξιμη. Δικαιούχοι της ενωσιακής ενίσχυσης είναι οι αμπελουργοί, δηλαδή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης, νόμιμος ενοικιαστής ή διαχειριστής τεμαχίου γης καλλιεργημένου με αμπέλι ή αμπελώνα υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αμπελοτεμάχια είναι εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο. Νοείται ότι ο ιδιοκτήτης, ο νόμιμος ενοικιαστής ή ο διαχειριστής του αμπελώνα, πρέπει να είναι καταχωρισμένος στο Αμπελουργικό Μητρώο ως ο αμπελοκαλλιεργητής του αμπελώνα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία θα εξεταστούν για την προκαταρκτική έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων συμμετοχής, είναι τα ακόλουθα: • Το αμπελοτεμάχιο πρέπει να είναι καταχωρισμένο στο Αμπελουργικό Μητρώο. • Η συνολική αιτούμενη αμπελουργική έκταση να είναι τουλάχιστον δύο (2) δεκάρια, ως είναι καταχωρισμένη στο Αμπελουργικό Μητρώο. • Τα σταφύλια του αμπελοτεμαχίου πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν στην οινοπαραγωγή κατά το αμπελουργικό έτος 2019 ή 2020 ή 2021 ή 2022. Εξαιρούνται του κανόνα τα αμπελοτεμάχια που φυτεύτηκαν το 2018. • Ο αμπελώνας να έχει εγκατασταθεί μέχρι το έτος 2018. Διευκρινίζεται ότι αμπελώνες που εγκαταστάθηκαν από το έτος 2019 και μετέπειτα δεν είναι επιλέξιμοι. • Το αμπελοτεμάχιο δεν πρέπει να συμμετείχε στην προηγούμενη προκήρυξη του Μέτρου κατά την περίοδο 2021-2022. Στον πίνακα 1 αναφέρονται οι επιλέξιμες ποικιλίες για συμμετοχή στον Πράσινο Τρύγο: Ξυνιστέρι Μαλάγα Ντόπιο Μαύρο Όφθαλμο Σουλτανίνα Grenache Shiraz (Syrah) Πρωμάρα Carignan Alicante Bouschet Mattaro (Mourvedre) Sauvignon Blanc Ξυνιστέρι ή Ντόπιο Μαύρο Μαραθεύτικο (ως κύρια από εγκεκριμένο αμπελο- καλλιέργεια με ποσοστό τεμάχιο για παραγωγή κατοχής ίσο ή άνω του «Κουμανδαρίας» 50%). Προσμετρείται και η έκταση της ποικιλίας επικονίασης) Cabernet sauvignon Semillon / Caberbet franc Λευκάδα Cinsault / Oeillade Chardonnay Palomino Merlot noir Ασύρτικο Ugni Blanc Πίνακας 1: Ποικιλίες σταφυλιού επιλέξιμες για το μέτρο ΕΠΣΑ1γΠράσινος τρύγος σε αμπελώνες οινοπαραγωγής Η επιλέξιμη δράση είναι η εφαρμογή του πράσινου τρύγου, δηλαδή να συγκομιστεί αποκλειστικά χειρωνακτικά ολόκληρη η παραγωγή του αμπελοτεμαχίου πριν την ωρίμαση του καρπού. Η καταστροφή των σταφυλιών με τη χρήση ζιζανιοκτόνων, ή/και άλλων χημικών ουσιών, ή/ και αφαίρεση τους από το πρέμνο με μηχανικό τρόπο δεν είναι επιλέξιμη. Οι συμμετέχοντες στο Μέτρο οφείλουν να γνωστοποιήσουν στο Τμήμα Γεωργίας την ολοκλήρωση της επιλέξιμης δράσης. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0