Αγρότης, τεύχος 489

34 AΓΡΟΤΗΣ 2023 / TEΥΧΟΣ 489 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ερευνητική δραστηριότητα Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών διατηρεί δύο ερευνητικούς σταθμούς με τους οποίους προάγει έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και στηρίζει τις ιδιωτικές μονάδες υδατοκαλλιέργειας. Πρόκειται για το Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου (ΕΚΘΥΚ) στο Μενεού και τον Ερευνητικό Σταθμό Υδατοκαλλιέργειας Γλυκών Υδάτων στον Καλοπαναγιώτη. Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου (ΕΚΘΥΚ) στο Μενεού: Ο ΕΚΘΥΚ αποτελεί το μοναδικό ερευνητικό κέντρο θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στην Κύπρο. Συμμετέχει σε πληθώρα ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων προάγοντας έρευνα και ανάπτυξη στον συγκεκριμένο τομέα. Αποτελεί το συμβουλευτικό όργανο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη του τομέα. Στο ΕΚΘΥΚ γίνονται προσπάθειες για τη διαφοροποίηση της υδατοκαλλιέργειας με τη μαζική αναπαραγωγή και καλλιέργεια νέων ειδών όπως το μινέρι (Seriola dumerili), ο κρανιός (Argyrosomus regius), το κυπριακό φαγκρί (Pagrus pagrus), το γιαπωνέζικο φαγκρί (Pagrus major), η προσφυγούλα (Siganus rivulatus), το χταπόδι (Octopus vulgaris) και το λυθρίνι (Pagellus erythrinus), καθώς και βελτίωση των σχετικών τεχνικών και μεθόδων εκτροφής και αναπαραγωγής. Επιπρόσθετα, γίνονται δοκιμές νέας τεχνολογίας για την παραγωγή ζωντανής τροφής όπως τροχόζωα (Rotifers) και αρτέμια. Επιπρόσθετα, ο ΕΚΘΥΚ λειτουργεί ως κέντρο παροχής πρώτων βοηθειών, περίθαλψης και αποκατάστασης θαλάσσιων χελώνων (Caretta caretta και Chelonia mydas). Ερευνητικός Σταθμός Υδατοκαλλιέργειας Γλυκού Νερού στον Καλοπαναγιώτη (ΕΣΥΓΥΚ): Ο ΕΣΥΓΥΚ αποτελεί τη μοναδική υποδομή υποστήριξης τόσο για τη διαχείριση της βιοποικιλότητας των εσωτερικών υδάτων και εμπλουτισμό των φραγμάτων με είδη ιχθύων γλυκού νερού όσο και για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην υδατοκαλλιέργεια ιχθύων γλυκού νερού μέσω της προμήθειάς τους με γόνο πέστροφας και οξύρρυγχου. Συνεπακόλουθα και η διαχείριση των εσωτερικών υδάτων για ερασιτεχνική αλιεία διεξάγεται από τον ΕΣΥΓΥΚ. Στον σταθμό πραγματοποιείται με επιτυχία η αναπαραγωγή των ειδών πέστροφας (Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta) και οξύρρυγχου (Acipenser baeri, Acipenser ruthenus), ενώ καλλιεργούνται και πολλά άλλα είδη που βρίσκονται στους υδατοφράκτες της Κύπρου. Στον ΕΣΥΓΥΚ φιλοξενούνται μητρικά αποθέματα ειδών ψαριών γλυκού νερού, τα οποία ειδικά σε περιόδους ξηρασίας ή όταν οι υδατοφράκτες αδειάζουν για σκοπούς συντήρησης, τοποθετούνται στους υδατοφράκτες μόλις οι συνθήκες το επιτρέπουν, με σκοπό τον εμπλουτισμό και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ετησίως οι υδατοφράκτες εμπλουτίζονται με 20.000 περίπου πέστροφες διαφόρων μεγεθών, που παράγονται στον ΕΣΥΓΥΚ για την ενίσχυση των υφιστάμενων πληθυσμών. Προοπτικές Η στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην Κύπρο αποσκοπεί στη δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθηκών ώστε οι υδατοκαλλιεργητές να μπορούν να προσφέρουν στον καταναλωτή ένα ασφαλές προϊόν, που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, χωρίς να υποβαθμίζεται το περιβάλλον. Η επιτυχία και υλοποίηση της στρατηγικής αυτής εξαρτάται από τη συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων του τομέα, τις εθνικές και τοπικές Αρχές, τους υδατοκαλλιεργητές, τους μεταποιητές και τους καταναλωτές. Η διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας της κυπριακής υδατοκαλλιέργειας θα επιτευχθεί κατά κύριο λόγο με την αύξηση της παραγωγής, τη διαφοροποίησή της και το άνοιγμα νέων αγορών. Η διαφοροποίηση μπορεί να εκφραστεί με ποικίλους τρόπους και το φάσμα των καινοτομιών που μπορούν να προσελκύσουν νέους καταναλωτές στα προϊόντα της υδατοκαλλιέργειας είναι ευρύ: νέες συνταγές, νέες παρουσιάσεις, νέες διαδικασίες συσκευασίας, νέα δίκτυα πώλησης και κυρίως νέα είδη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Κύπρος το αύριο: Μέτρα για την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές δρ Νικόλας-Γιώργος Ηλιάδης Συντηρητής Δασών - ΕΟΧ Υπεύθυνος Διαχείρισης Παρέμβασης C2.1I9, Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Τμήμα Δασών Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια βελτίωσης και ενίσχυσης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς του ως προς την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Σύμφωνα με την «Εθνική Εκτίμηση Κινδύνων» (2018), οι δασικές πυρκαγιές κατατάσσονται στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνων οι οποίοι αναμένεται να επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία, ως προς την απώλεια περιουσιών, πολύτιμων οικοσυστημάτων και ανθρώπινης ζωής. Ταυτόχρονα, η αναγνώριση από τις αρμόδιες Αρχές, και ιδιαίτερα από το Τμήμα Δασών, ότι ο κίνδυνος έναρξης και εξέλιξης μεγάλων δασικών πυρκαγιών είναι ολοένα και συχνότερα αναμενόμενος, κατέστησε αναγκαία την προώθηση διεργασιών που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων του Τμήματος, για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0