Αγρότης, τεύχος 489

33 AΓΡΟΤΗΣ 2023 / TEΥΧΟΣ 489 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τις πιο πάνω μονάδες πάχυνσης πλαισιώνουν τρεις ιδιωτικοί θαλάσσιοι ιχθυογεννητικοί σταθμοί ενώ λειτουργεί και ένα εκκολαπτήριο-εκτροφείο θαλάσσιας γαρίδας. Οι τρεις ιχθυογεννητικοί σταθμοί λειτουργούν επί εντατικής βάσης σε παραλιακές περιοχές, επί της γεωργικής ζώνης, συνολικής ετήσιας (2020) παραγωγής 17,9 εκατομμυρίων ιχθυδίων, αξίας 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Το είδος της γαρίδας που καλλιεργείται στην Κύπρο είναι η ινδική γαρίδα (Parapenaeus indicus). Η μονάδα εκτροφής γαρίδων συνολικής ετήσιας παραγωγής για το 2020 περίπου 16 τόνων, πραγματοποιείται σε χερσαίες εγκαταστάσεις αποτελώντας μοναδική αντίστοιχη δραστηριότητα για το συγκεκριμένο είδος στη λεκάνη της Μεσογείου. Για τη συγκεκριμένη εκτροφή ακολουθούνται και εφαρμόζονται με επιτυχία εξειδικευμένες τεχνικές βιοτεχνολογίας. Υδατοκαλλιέργεια γλυκού νερού Η υδατοκαλλιέργεια γλυκού νερού στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από μονάδες παραγωγής μικρής κλίμακας, με μικρότερες δυνατότητες ανάπτυξης σε σχέση με τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια και με βασικότερο περιορισμό τη διαθεσιμότητα γλυκού νερού. Οι μονάδες παραγωγής επικεντρώνονται στην πάχυνση των ειδών ιριδίζουσας πέστροφας (Oncorhynchus mykiss) και οξύρρυγχου (Asipenser baeri). Σήμερα, δραστηριοποιούνται οκτώ μονάδες κυρίως στην οροσειρά του Τροόδους. Οι εγκαταστάσεις τους, ως επί το πλείστον αποτελούνται από τσιμεντένιες δεξαμενές με παροχή νερού από γειτνιάζουσες πηγές και ποταμούς. Μερικά από αυτά τα ιχθυοτροφεία λειτουργούν και ως εκκολαπτήρια ψαριών. Η συνολική ετήσια παραγωγή για το 2020 ανήλθε σε 33 τόνους πέστροφας, 2,5 τόνους οξύρρυγχου 231.600 ιχθύδιων πέστροφας και 7.400 ιχθυδίων οξύρρυγχου συνολικής αξίας περίπου 317 χιλιάδων ευρώ. Τα ιχθυοτροφεία πέστροφας απασχολούν μικρό αριθμό ατόμων με εμπειρικές τεχνικές γνώσεις και από τα οκτώ ιχθυοτροφεία, τα δυο λειτουργούν σε συνάρτηση με παρακείμενα εστιατόρια. Η πεστροφοκαλλιέργεια δημιουργεί θέσεις εργασίας στις ορεινές περιοχές με αποτέλεσμα να συνεισφέρει στη δημιουργία δραστηριότητας και την παραμονή των κατοίκων στις περιοχές αυτές. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 2020 ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ (τόνοι) (€) Τσιπούρα 4.367 19.993.435 Λαβράκι 2.924 16.547.222 Κρανιός 0 0 Γαρίδα 16 175.472 Ιριδίζουσα πέστροφα 33 255.606 Οξύρρυγχος 2,5 53.500 ΣΥΝΟΛΟ 7.342,5 37.025.235 ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (ΓΟΝΟΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ (αριθμός) (€) Τσιπούρα 12.984.422 1.928.740 Λαβράκι 3.742.390 566.726 Κρανιός 307.176 62.500 Γαρίδα 870.000 9.135 Ιριδίζουσα πέστροφα 231.600 6.977 Οξύρρυγχος 7.400 5.844 ΣΥΝΟΛΟ 18.142.988 2.579.922 ΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (€) 45.896.989 Πίνακας 1: Συνολική παραγωγή και αξία της κυπριακής υδατοκαλλιέργειας για το έτος 2020.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0