Αγρότης, τεύχος 483

A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 58 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΑΠ Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα Μέτρο ΕΠΣΑ 1γ - Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής 2019 - 2020 Ιωάννα Σάββα Λειτουργός Αγροτικών Πληρωμών Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Το Μέτρο ΕΠΣΑ 1γ - Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής 2019-2020 περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα. O Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα (ΕΠΣΑ) 2019-2023 που είναι το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, προκήρυξαν το Μέτρο κατά την περίοδο 4 Μαΐου με 15 Μαΐου 2020. Οι αιτήσεις συμμετοχής, για πρώτη φορά, συμπληρώθηκαν και υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ». Η ανάγκη για προκήρυξη του συγκεκριμένου Μέτρου το έτος 2020 ήταν επιτακτική ένεκα της κατάστασης που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19 και της κατακόρυφης μείωσης της τουριστικής ροής η οποία ως γνωστόν απορροφά σημαντικότατο μέρος της κυπριακής παραγωγής σταφυλιών αλλά και κρασιού. Με το Μέτρο αυτό μειώθηκε σημαντικά ο κίνδυνος μη διάθεσης των παραγόμενων ποσοτήτων σταφυλιών και κρασιού για το έτος 2020. Σκοπός του μέτρου είναι η ολική καταστροφή ή αφαίρεση των σταφυλιών πριν την ωρίμαση (πράσινη ρώγα σε πρώιμο στάδιο) σε αμπελώνες οινοπαραγωγής προκειμένου να συμβάλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, ώστε να αποφεύγονται οι κρίσεις στην αμπελοοινική αγορά. Ως πρώιμη συγκομιδή ή πράσινος τρύγος νοείται η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει από όλα τα πρέμνα, με επακόλουθο τον εκμηδενισμό της απόδοσης της σχετικής έκτασης. Η εγκατάλειψη εμπορεύσιμων σταφυλιών στον αμπελώνα (δηλαδή να παραμείνουν πάνω στα φυτά) μετά το πέρας του κανονικού κύκλου παραγωγής δεν θεωρείται πρώιμη συγκομιδή και, συνεπώς, δεν είναι επιλέξιμη. Δικαιούχοι της ενωσιακής ενίσχυσης ήταν αμπελουργοί, δηλαδή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης, νόμιμος ενοικιαστής/διαχειριστής τεμαχίου γης καλλιεργημένου με αμπέλι ή αμπελώνα, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα ήταν κάτοχοι αμπελοτεμαχίων, τα οποία ήταν εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο. Νοείται ότι ο ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή διαχειριστής του αμπελώνα θα έπρεπε να είναι καταχωρημένος στο Αμπελουργικό Μητρώο ως ο καλλιεργητής του αμπελώνα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία εξετάστηκαν για την προκαταρκτική έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων συμμετοχής ήταν τα ακόλουθα: • Το αμπελοτεμάχιο πρέπει να ήταν καταχωρημένο στο Αμπελουργικό Μητρώο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. • Η συνολική αιτούμενη αμπελουργική έκταση πρέπει να ήταν τουλάχιστον τρία δεκάρια, βάσει του Αμπελουργικού Μητρώου. • Ο αμπελώνας να ήταν φυτεμένος μέχρι το έτος 2015. Αμπελώνες που φυτεύτηκαν από το έτος 2016 και μετέπειτα δεν ήταν επιλέξιμοι. • Οι επιλέξιμες ποικιλίες ανά διοικητική επαρχία (Λεμεσού, Πάφου, Λευκωσίας, Λάρνακας) ήταν οι ακόλουθες: Ξυνιστέρι, Ντόπιο Μαύρο, Σουλτανίνα, Shiraz, Carignan. Η επιλέξιμη δράση ήταν η εφαρμογή του πράσινου τρύγου, δηλαδή να συγκομιστεί αποκλειστικά χειρωνακτικά ολόκληρη η συγκομιδή του αμπελοτεμαχίου πριν την ωρίμαση του καρπού. Η καταστροφή των σταφυλιών με τη χρήση ζιζανιοκτόνων ή/και άλλων χημικών ουσιών ή/και η αφαίρεσή τους από το πρέμνο με μηχανικό τρόπο δεν ήταν επιλέξιμη. Με την ολοκλήρωση της επιλέξιμης δράσης οι συμμετέχοντες στο Μέτρο όφειλαν να γνωστοποιήσουν στο Τμήμα Γεωργίας την ολοκλήρωσή της σύμφωνα με την προκαταρκτική έγκριση. Η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους του Μέτρου ΕΠΣΑ1γ - Πράσινος τρύγος σε αμπελώνες οινοπαραγωγής έγινε στη βάση τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους. Το ύψος της ενίσχυσης ήταν ως ακολούθως: • Ξυνιστέρι €186 ανά δεκάριο • Ντόπιο Μαύρο €157 ανά δεκάριο • Σουλτανίνα €144 ανά δεκάριο • Shiraz €261 ανά δεκάριο • Carignan €161 ανά δεκάριο Σε οποιοδήποτε αμπελοτεμάχιο υπήρχε ανάμειξη δύο ή περισσοτέρων ποικιλιών, το ύψος της ενίσχυσης υπολογιζόταν στην ποικιλία με το χαμηλότερο ποσό της ενίσχυσης, ανεξαρτήτου έκτασης που αυτή καταλάμβανε. Για την εν λόγω προκήρυξη του Μέτρου που αφορούσε το οικονομικό έτος 2020 διατέθηκε συνολικός προϋπολογισμός ύψους €1.300.000, που καταβλήθηκε σε περίπου 870 δικαιούχους αιτούντες. Η χρηματοδότηση προήλθε 100% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). Ένεκα της συνεχιζόμενης κατάστασης με την πανδημία COVID-19 κρίθηκε αναγκαία η επαναπροκήρυξη του Μέτρου ΕΠΣΑ 1γ και τη φετινή χρονιά, με απώτερο στόχο τη μείωση και φέτος του κινδύνου μη διάθεσης των παραγόμενων ποσοτήτων σταφυλιών και κρασιού.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==