Αγρότης, τεύχος 483

A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 59 Νέα Εθνικού Αγροτικού Δικτύου Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ), στις 8 Απριλίου 2021, πραγματοποίησε τη 18η συνεδρία της Συντονιστικής Επιτροπής του όπου: (α) παρουσιάστηκαν οι δράσεις του ΕΑΔ και του Δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου για το έτος 2020 (ετήσια έκθεση), (β) παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης του Δικτύου για το νέο έτος, (γ) παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΕΑΔ για το 2021 και (δ) παρουσιάστηκε το εγχειρίδιο που αφορά τις δράσεις των μελών του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου Κύπρου και αποφασίστηκε η περίοδος υποβολής προτάσεων από τα μέλη του ΕΑΔ, από 01/05/2021 μέχρι 30/06/2021. Πιο αναλυτικά, και σχετικά με τις δράσεις των μελών του ΕΑΔ που αναμένονται να υλοποιηθούν, παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία του Εγχειριδίου Εφαρμογής που αφορούν: α) στους δικαιούχους που μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υλοποίηση δράσης, (β) στο ύψος χορήγησης ενίσχυσης για κάθε μια δράση και (γ) στις επιλέξιμες δράσεις οι οποίες με τη σειρά τους αφορούν σε: (i) Διεξαγωγή σεμιναρίου/ ημερίδας/ συνεδρίου/ εργαστηρίου και δράσεων προβολής και προώθησης των εκδηλώσεων και (ii) δράσεις προβολής και προώθησης με βάση τους στόχους του ΕΑΔ Κύπρου χωρίς την υλοποίηση σεμιναρίου/ ημερίδας/ συνεδρίου/ εργαστηρίου. Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης Το ΕΑΔ στο πλαίσιο της συνεργασίας και συμβολής του στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) συμμετείχε σε τρεις διαδικτυακές συναντήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις 4 Μαΐου, 25 Μαΐου και 10 Ιουνίου. Στις 4 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τη συμμετοχή Λειτουργών της Ομάδας Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ το εργαστήριο του ENRD με θέμα τη συνεργασία των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων με τίτλο «Συνδέοντας τα αγροτικά δίκτυα» (ENRD Workshop for NRNs on Working together: linking Rural Networks). Στο εργαστήριο συζητήθηκαν: (α) τρόποι διασύνδεσης διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών, θεμάτων και πρωτοβουλιών, (β) η προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων σχετικάμε καλές πρακτικές, (γ) η ενίσχυση της υφιστάμενης συνεργασίας και (δ) τρόποι προώθησης πρωτοβουλιών συνεργασίας μεταξύ των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων. Στις 25 Μαΐου 2021 Λειτουργοί της Ομάδας Διαχείρισης και Λειτουργίας του ΕΑΔ συμμετείχαν στη 15η συνάντηση της Καθοδηγητικής Ομάδας των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων. Η Ομάδα συζήτησε σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και άλλες σχετικές πρωτοβουλίες ευρωπαϊκής πολιτικής. Τα μέλη της Ομάδας ενημερώθηκαν σχετικά με τις προετοιμασίες για τη ΝΕΑ ΕΑΔ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΚΚ Φλουρέντζος Παπανικόλας Λειτουργός Γεωργίας Τμήμα Γεωργίας θεματική του Μακροχρόνιου Οράματος για τις Αγροτικές Περιοχές (Long Term Vision for Rural Areas). Επίσης, παρουσιάστηκαν οι αναμενόμενες και προγραμματισμένες δράσεις των Δικτύων Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (CAP Networks) και συζητήθηκαν οι μελλοντικές τους ανάγκες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης το ΕΑΔ Κύπρου με σχετική παρουσίαση ανέδειξε στους συμμετέχοντες τις θέσεις, σκέψεις και απόψεις της Κύπρου σχετικά με το μακροχρόνιο όραμα για τις αγροτικές περιοχές (Long Term Vision for Rural Areas) και τη διαβούλευση και τα εργαστήρια που γίνονται για το συγκεκριμένο θέμα. Περιγράφηκε η εμπειρία από τη συμμετοχή της Κύπρου στην εκδήλωση «Rural Vision Week» που πραγματοποιήθηκε στις 22 με 26 Μαρτίου 2021. Στις 10 Ιουνίου 2021 το Δίκτυο Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη Γεωργία (EIP-Agri) διοργάνωσε συνάντηση με θέμα την προετοιμασία του στρατηγικού σχεδιασμού της ΚΑΠ, και συγκεκριμένα τον ρόλο των δικτύων καινοτομίας («Preparing the CAP Strategic Plans - The role of innovation networking in the Member States»). Τους συμμετέχοντες στη συνάντηση απασχόλησαν: (α) η κατανόηση του συστήματος Agriculture Knowledge Innovation System (AKIS) και των δυνατοτήτων των Δικτύων ΚΑΠ για βελτίωση της λειτουργικότητας του συστήματος AKIS, (β) οι τρόποι καλύτερης διασύνδεσης μεταξύ των Επιχειρησιακών Ομάδων, της έρευνας και των προγραμμάτων Horizon με σκοπό τη βελτίωση της ανταλλαγής γνώσεων και (γ) οι τρόποι ενσωμάτωσης των συμβούλων στα Δίκτυα ΚΑΠ, τα δίκτυα έρευνας και συμβουλευτικών υπηρεσιών με τη διοργάνωση εξειδικευμένων δραστηριοτήτων δικτύωσης για τους συμβούλους με σκοπό τη στήριξη της καινοτομίας και της ανταλλαγής γνώσεων. Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο ενόψει του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-2027 εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής «CAP Network».

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==