Αγρότης, τεύχος 483

38 A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Πρόνοιες της νομοθεσίας για την ταξινόμηση των αυγών Τα αυγά ταξινομούνται ανάλογα με τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά στην κατηγορία Α ή στην κατηγορία Β. Τα αυγά της κατηγορίας Α μπορούν να διατεθούν στα σημεία λιανικής πώλησης και στις μονάδες ομαδικής εστίασης, ενώ τα αυγά κατηγορίας Β προορίζονται μόνο για την βιομηχανία ειδών διατροφής και τον μη διατροφικό κλάδο. Τα αυγά της κατηγορίας Α πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ποιότητας: α) Το κέλυφος και η κελυφική μεμβράνη πρέπει να έχουν κανονικό σχήμα και να είναι ανέπαφα. β) Ο αεροθάλαμος δεν πρέπει να έχει ύψος μεγαλύτερο των 6 mm, ενώ για τα αυγά με την ένδειξη «εξαιρετικά» ή «εξαιρετικά φρέσκα» δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 mm. γ) Ο κρόκος πρέπει να είναι ορατός κατά την ωοσκόπηση μόνο υπό μορφή σκιάς, να μετακινείται ελαφρά κατά την περιστροφή του αυγού και να επανέρχεται στη θέση του. δ) Το ασπράδι πρέπει να είναι φωτεινό και διαυγές. ε) Η ανάπτυξη του βλαστικού δίσκου πρέπει να είναι ανεπαίσθητη. στ)Πρέπει να μην έχουν ξένες ύλες. ζ). Πρέπει να μην έχουν ξένες οσμές. Τα αυγά κατηγορίας Α ταξινομούνται κατά βάρος στις ακόλουθες κατηγορίες: S - μικρό: βάρος μικρότερο των 53g M - μεσαίο: βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 53g και μικρότερο των 63g L - μεγάλο: βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 63g και μικρότερο των 73g XL - πολύ μεγάλο: βάρος μεγαλύτερο των 73g Πρόνοιες της νομοθεσίας για τη σήμανση Πάνω στο κέλυφος των αυγών της κατηγορίας Α πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός παραγωγού που αποτελείται από 7 ομάδες ψηφίων στις οποίες παρεμβάλλονται οι λατινικοί χαρακτήρες CY (διακριτικά της Κύπρου) [(i)CY.(ii)(iii)(iv)(v). (vi)(vii)] οι οποίες έχουν την πιο κάτω κωδικοποίηση: (i) Μέθοδος εκτροφής όπου: 0 = Βιολογικής παραγωγής 1 = Ελεύθερης βοσκής 2 = Αχυρώνα ή στρωμνής 3 = Κλωβοστοιχίας (ii) Είδος εκτροφής όπου ο αριθμός 4 αναφέρεται στα βρώσιμα αυγά. (iii) Επαρχία εγκατάστασης όπου: 1 = Λευκωσία 2 = Κερύνεια 3 = Αμμόχωστος 4 = Λάρνακα 5 = Λεμεσός 6 = Πάφος (iv) και (v) Αύξων αριθμός κέντρου συσκευασίας αυγών (vi) και (vii) Αριθμός ταυτοποίησης της μονάδας παραγωγής. Τα αυγά κατηγορίας Α σημαίνονται, ταξινομούνται και συσκευάζονται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ωοτοκίας. Στην εξωτερική επιφάνεια των συσκευασιών των αυγών της κατηγορίας Α που διατίθενται προς πώληση στους καταναλωτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς και ευανάγνωστα τα ακόλουθα: (α) Ο κωδικός του κέντρου συσκευασίας. (β) Η κατηγορία ποιότητας: «Κατηγορία Α» ή το γράμμα «Α» σε συνδυασμό ή όχι με τη φράση «φρέσκα αυγά». Όταν τα αυγά σημαίνονται, ταξινομούνται και συσκευάζονται εντός 4 ημερών από την ημερομηνία ωοτοκίας μπορούν να χρησιμοποιούνται οι εκφράσεις «εξαιρετικά» ή «εξαιρετικά φρέσκα» ως πρόσθετη ένδειξη ποιότητας. Αυτό επιτρέπεται έως την ένατη ημέρα μετά την ωοτοκία. (γ) Ο αριθμός των αυγών. (δ) Η κατηγορία βάρους με τα γράμματα «S/M/L/XL» με ή χωρίς τους προαναφερθέντες όρους ή στην περίπτωση που συσκευάζονται αυγά διαφορετικού μεγέθους, η ένδειξη «Αυγά διαφόρων μεγεθών» και το ελάχιστο καθαρό βάρος σε γραμμάρια. (ε) Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, η οποία ορίζεται σε 28 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο μετά την ωοτοκία, η οποία αναγράφεται μετά από την ένδειξη «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από». (στ) Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης με ένδειξη η οποία να συνιστά στους καταναλωτές να διατηρούν τα αυγά με απλή ψύξη μετά την αγορά. (ζ) Η ένδειξη της μεθόδου εκτροφής. (η) Η διευκρίνιση της έννοιας του κωδικού παραγωγού είτε στην εξωτερική είτε στην εσωτερική επιφάνεια της συσκευασίας. Τήρηση μητρώων Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι παραγωγοί και τα κέντρα συσκευασίας αυγών πρέπει να τηρούν μητρώα σύμφωνα με τα πιο κάτω: α. Οι παραγωγοί καταχωρίζουν τις πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους εκτροφής, διευκρινίζοντας για κάθε μέθοδο εκτροφής που χρησιμοποιήθηκε: i) την ημερομηνία εισόδου στη μονάδα, την ηλικία κατά την είσοδο στη μονάδα και τον αριθμό των ωοτόκων ορνίθων, ii) την ημερομηνία θανάτωσης και τον αριθμό ορνίθων που θανατώνονται, iii) την ημερήσια παραγωγή αυγών, iv) τον αριθμό ή/και το βάρος των αυγών που πωλούνται ή παραδίδονται με άλλο τρόπο σε ημερήσια βάση, v) τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αγοραστών.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==