Σήμανση βιολογικών προϊόντων

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2
Ευρωπαϊκή νομοθεσία 2
Εθνική νομοθεσία 2
Βιολογική παραγωγή σύμφωνα με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 2
Αναφορά στη μέθοδο βιολογικής παραγωγής 3
Α. Βιολογικά προϊόντα (αμεταποίητα βιολογικά προϊόντα και μεταποιημένα προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα όπου τουλάχιστον το 95 % των συστατικών της γεωργικής τους προέλευσης είναι βιολογικό) 3
Β. Μεταποιημένα προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα, όπου το ποσοστό των συστατικών τους που έχουν παραχθεί με τη βιολογική μέθοδο παραγωγής είναι μικρότερο του 95% 3
Γ. Προϊόντα που περιέχουν κυρίως συστατικά από ψάρια ή θηράματα 4
Δ. Προϊόντα φυτικής προέλευσης υπό μετατροπή 4
Λογότυπος 4
Α. Ο λογότυπος της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα 4
B. Πεδίο εφαρμογής 4
Γ. Χαρακτηριστικά λογότυπου -Γραφικό διάγραμμα (Παράρτημα XI του Καν. (ΕΚ) αριθ. 889/2008) 5
Δ. Υποχρεωτικές ενδείξεις σήμανσης (άρθρο 24 Καν. (ΕΚ) αριθ.834/2007) 6
Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης 6
A. Υποχρεωτική αναφορά στον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης στη σήμανση (Άρθρο 24 του Καν. (ΕΚ)αριθ. 834/2007) 6
B. Κωδικοί αριθμοί των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης 7
Υποχρεωτικές ενδείξεις (Άρθρο 24,Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007) 7
A. Βιολογικά προϊόντα 7
B. Προϊόντα υπό μετατροπή 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA5NDYxNw==