Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP

Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία 2
Μεταβατική Περίοδος 3
Εξαιρέσεις Κανονισμού CLP 3
Ρόλοι και Υποχρεώσεις 4
Στοιχεία Επισήμανσης 5
Ευρετήριο Ταξινόμησης και Επισήμανσης 5
Κοινοποίηση στο Ευρετήριο Ταξινόμησης και Επισήμανσης 6
Μητρώο Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων 7
Διαφήμιση Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA5NDYxNw==