Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP

ΕΥΦΛΕΚΤΟ Σύμβολο:Φλόγα Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός με αρ. 1272/2008, γνωστός ως Κανονισμός CLP, τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2009 και καθορίζει τα κριτήρια για την Ταξινόμηση (Classification), Επισήμανση (Labelling) και Συσκευασία (Packaging) των χημικών ουσιών και των χημικών μειγμάτων. Στόχος του Κανονισμού CLP είναι η δημιουργία ενός διεθνούς συστήματος μεταφοράς πληροφοριών για την επικινδυνότητα των χημικών ουσιών και των μειγμάτων τους που να αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των χημικών προϊόντων στην αγορά. Ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας αλλά και του περιβάλλοντος. Ως αποτέλεσμα της εναρμόνισης των κριτηρίων ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας με το ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Globally Harmonised System, GHS), οι πιθανοί κίνδυνοι για τις χημικές ουσίες και τα μείγματα κοινοποιούνται στους χρήστες, μέσω συγκεκριμένων Δηλώσεων Κινδύνου και Εικονογραμμάτων (συμβόλων) που αναγράφονται στις ετικέτες των χημικών προϊόντων, καθώς επίσης και μέσω των Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειάς (ΔΔΑ) τους. Τα νέα ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ έχουν σχήμα ρόμβου με κόκκινο πλαίσιο και μαύρο σύμβολο σε λευκό φόντο και αντικαθιστούν τα τετράγωνα σύμβολα σε πορτοκαλί φόντο της προηγούμενης νομοθεσίας. ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ Σύμβολο: Νεκροκεφαλήμε διασταυρούμεναοστά ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Σύμβολο: Κίνδυνος για την υγεία ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σύμβολο: Περιβάλλον ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ Σύμβολο: Διάβρωση ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Σύμβολο: Θαυμαστικό ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ Σύμβολο: Φλόγαυπεράνωκύκλου ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ Σύμβολο: Εκρηγνυόμενη βόμβα ΑΕΡΙΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Σύμβολο: Φιάλη αερίου Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA5NDYxNw==