Τίτλος

Republic of Cyprus Second Voluntary National Report - Sustainable development goals

(2021)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

ISBN : 978-9963-50-541-8

Αρ. ΓΤΠ : 116/2021

Διαστάσεις : A4


Περιγραφή

Cyprus’ 2nd Voluntary National Review (VNR) provides an overview of the progress and the remaining challenges in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). The
challenges have been aggravated by the Covid-19 pandemic, which halted socioeconomic and environmental progress.


Σχετικές
Εκδόσεις