Τίτλος

Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης των Κινδύνων κατά την Εργασία (ΕΞΥΠΠ)

(2019)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

Αρ. ΓΤΠ : 319/2019

Διαστάσεις : A5


Περιγραφή

Πληροφορίες για τη γραπτή εκτίμηση κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων που οφείλει να διαθέτει κάθε εργοδότης καθώς και αυτοεργοδοτούμενο άτομο.


Σχετικές
Εκδόσεις