Τίτλος

Καλλιέργεια εθελοντισμού και ενεργού πολίτη στα σχολεία

(2017)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

ISBN : 978-9963-50-329-2

Αρ. ΓΤΠ : 237/2017

Διαστάσεις : 17 Χ 24 εκ.


Περιγραφή

Εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το έντυπο δίνει κατευθυντήριες γραμμές και προτείνει δραστηριότητες για περαιτέρω διευρεύνηση του θέματος. Επικεντρώνεται σε ιδέες, μεθόδους και τεχνικές σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των νέων στον εθελοντισμό


Σχετικές
Εκδόσεις