Τίτλος

Αξιοποίηση υφάλμυρου νερού για σκοπούς άρδευσης

(2019)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

ISBN : 978-9963-50-500-5

Αρ. ΓΤΠ : 179/2019

Διαστάσεις : A5


Περιγραφή

Εγχειρίδιο για γεωργούς με πληροφορίες για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του υφάλμυρου νερού για άρδευση.


Σχετικές
Εκδόσεις