Η Κύπρος μας #16

Η Κύπρος μας, κοντά στους απόδημους. Διμηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter για την ενημέρωση των απόδημων Κυπρίων.

Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου.1971-2021. Μισός αιώνας θέατρο, Ένας κόσμος ολόκληρος

Επετειακή έκδοση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, αφιερωμένη στην πενηντάχρονη ιστορία του Οργανισμού που είναι ταυτόσημη με την ιστορία του θεάτρου. Η έκδοση λειτουργεί ως έργο καταγραφής και διαφύλαξης της ιστορίας του κυπριακού θεάτρου και της ευρύτερης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στο βιβλίο γίνεται μια περιδιάβαση στην ιστορία του ΘΟΚ, αναφορά σε εμβληματικές…

Η Κύπρος μας #25

Η Κύπρος μας, κοντά στους απόδημους. Διμηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter για την ενημέρωση των απόδημων Κυπρίων.

Η Κύπρος μας #23

Η Κύπρος μας, κοντά στους απόδημους. Διμηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter για την ενημέρωση των απόδημων Κυπρίων.

Οδηγός Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Ενημερωτικό έντυπο με απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και χρήσιμες πληροφορίες για εγγραφή σε αυτό.

Συνεργασία της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων

Έντυπο το οποίο περιγράφει τη συνεργασία της Κύπρου, και δη του Γενικού Χημείου του Κράτους ως Εθνικού Εστιακού Σημείου EFSA, με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων. 

Cocktails from Cyprus - Tradition with a twist

Traditional flavours of locally produced wines and spirits are presented in an alternative, more creative and modern way. This publication is the outcome οf the cooperation of the Department of Agriculture with the Cyprus Bartenders Association, that creatively presents fresh recipes of long drinks on the basis of Cypriot wines and spirits.

Αγρότης, τεύχος 484

Το τετραμηνιαίο περιοδικό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το οποίο εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Διασφάλιση του γεωργικού εισοδήματος μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων - Σημαντικές πληροφορίες

Ενημερωτικό έντυπο με σημαντικές πληροφορίες για τη διασφάλιση του γεωργικού εισοδήματος μέσω του νέου Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων στη γεωργία.

Αρωματικά φυτά και φαρμακευτικά φυτά και η καλλιέργειά τους

Έντυπο στο οποίο παρουσιάζονται τα κυριότερα είδη αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και η καλλιέργεια, αποξήρανση, επεξεργασία τους, οι ιδιότητες και οι χρήσεις τους.

Latest Comments