Κυπριακές ποικιλίες ελιάς (Olea europea L.)

Ενημερωτικό Δελτίο 9 του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών

Η Κύπρος μας # 11

Η Κύπρος μας, κοντά στους απόδημους. Διμηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter για την ενημέρωση των απόδημων Κυπρίων.

Η Κύπρος μας # 14

Η Κύπρος μας, κοντά στους απόδημους. Διμηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter για την ενημέρωση των απόδημων Κυπρίων.

Η Κύπρος μας # 12

Η Κύπρος μας, κοντά στους απόδημους. Διμηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter για την ενημέρωση των απόδημων Κυπρίων.

Η Κύπρος μας # 10

Η Κύπρος μας, κοντά στους απόδημους. Διμηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter για την ενημέρωση των απόδημων Κυπρίων.

Σήμανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας

Οδηγός Υγιεινής για πωλητές τροφίμων στις Λαϊκές Αγορές

Οδηγός Υγιεινής Νο. 7

Οδηγός Υγιεινής για σχολικά κυλικεία

Οδηγός Υγιεινής Νο. 6

Προσοχή στην πιτυοκάμπη!

Οδηγίες προς το κοινό για προστασία και καταπολέμηση

Glyn Hughes 1931 - 2014

This bilingual publication is the result of the collaboration of the Press and Information Ofiice with the Pierides Foundation and it is dedicated to the artist Glyn Hughes. It is based on the exhibition organised by NiMAC (The Nicosia Municipal Arts Centre, Associated with the Pierides Foundation) in 2016 and it highlights all aspects of the artist's extensive work.