Κατάλογος Εκδόσεων / List of Publications 2016

Δίγλωσσος κατάλογος εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών / Cyprus Research Centre's billingual list of publications

Cyprus Handicraft Service

The battle at the Barn at Liopetri

The Monument of the Liberation Struggle of EOKA 1955-1959

The Liberation Struggle of EOKA 1955-1959 and the Chloraka Coast

Evagoras Pallikarides, a symbol of the struggle

The Concentration CampsThe Gregoris Afxentiou SAGA

1 April 1955 – 3 March 1957

Cyprus Port & Marine Police Unit

THE LIBERATION STRUGGLE 1955-59