Η Κύπρος μας #1

Enhancing Parental Skills

CO-FUNDED PROJECT “Baby’s Dowry”

Baby's dowry

Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/ Δημόσια Διοίκηση (2019-2020) [MBA]

Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/ Δημόσια Διοίκηση 2019-2020 - Βραδινή Φοίτηση [MBA - evening lessons]

Αυτοεξέταση στόματος [Oral self-examination]

Νέες οδοντοστοιχίες [New denture]

Πρακτικές συμβουλές για άτομα που εφαρμόζουν πρώτη φορά οδοντοστοιχίες. Τρώμε, χαμογελάμε και αισθανόμαστε όπως παλιά

                                       

Εχω δικαίωμα να θηλάζω / It's my right to breastfeed

Δίγλωσση αφίσα για το δικαίωμα κάθε παιδιού στον μητρικό θηλασμό

Σχολιατρική Υπηρεσία

Πληροφορίες για τη Σχολική Υπηρεσία καθώς και τις προσφερόμενες υπηρεσίες στα παιδιά σχολικής ηλικίας

 

 

Master in Business Administration . 2018-2019

Informative leaflet for the MBA Programme 2018-2019 of the Mediterranean Institute of Management