Τον κορωνοϊό δεν τον φοβάμαι

΄Εντυπο που προορίζεται για τα παιδιά με συμβουλές για προστασία από τον κορωνοϊό.

Τον κορωνοϊό δεν τον φοβάμαι

΄Εντυπο που προορίζεται για τα παιδιά με συμβουλές για προστασία από τον κορωνοϊό.

Traditional spoon sweets and jams

Publication with recipes for the preparation of traditional spoon sweets (fruit and vegetable preserves) and jams, aiming to promote these traditional Cyprus delicacies. 

Αγρότης, τεύχος 479

Το τετραμηνιαίο περιοδικό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το οποίο εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Protect yourself and those around you from respiratory diseases

Practical information for prevention measures for respiratory diseases

Αγρότης, τεύχος 478

Το τετραμηνιαίο περιοδικό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το οποίο εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Αγρότης, τεύχος 476

Το τετραμηνιαίο περιοδικό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το οποίο εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Αγρότης, τεύχος 477

Το τετραμηνιαίο περιοδικό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το οποίο εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Ενημερωτικό έντυπο για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ), δηλαδή τις Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, όπου οι αναθέτουσες Αρχές συμπεριλαμβάνουν περιβαλλοντικές παραμέτρους με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας.

Κυπριακές ποικιλίες ελιάς (Olea europea L.)

Ενημερωτικό Δελτίο 9 του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών