Αγρότης, τεύχος 481

Το τετραμηνιαίο περιοδικό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το οποίο εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής - Ενημερωτικό έντυπο για αιτούντες/αιτούσες

Το παρόν ενημερωτικό έντυπο στόχο έχει την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με το Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής και τα επιλέξιμα σχέδιά του, και παρουσιάζει ολοκληρωμένα, αλλά με απλοποιημένο και συνοπτικό τρόπο, τις πρόνοιες και τις διαδικασίες για συμμετοχή στην καταβολή ενισχύσεων.

Δέντρο της Χρονιάς 2021 - Τρεμιθιά / Tree of the year 2021 - Terebinth

Bilingual poster for the tree of the year 2021.

Οδηγός εταιρικού εθελοντισμού για υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Ο Οδηγός Εταιρικού Εθελοντισμού για υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναπτύχθηκε με την προσδοκία να αποτελέσει ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για όλα τα μέλη του CSR Cyprus, αλλά και για κάθε επιχείρηση που θα ήθελε να σχεδιάσει μια δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) αξιοποιώντας τον Εταιρικό Εθελοντισμό. Το εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών σε συνεργασία…

State General Laboratory Annual Report 2019

State General Laboratory Annual Report for the year 2019.

Δέντρο της Χρονιάς 2021 - Τρεμιθιά / Tree of the year 2021 - Terebinth

Bilingual leaflet for the tree of the year 2021.

Χρυσάνθεμο - Ποικιλίες. Πολλαπλασιασμός και καλλιέργεια

Έντυπο που απευθύνεται στους ανθοκόμους με πληροφορίες για τις ποικιλίες του χρυσάνθεμου, τον πολλαπλασιασμό και την καλλιέργειά του.

Εμπορία φρέσκων φρούτων και λαχανικών

Έντυπο με πληροφορίες για τις πρόνοιες της νομοθεσίας που διέπει τις προδιαγραφές εμπορίας φρέσκων φρούτων και λαχανικών, συμπεριλαμβανομένων των πατατών προς κατανάλωση. Στόχος του εντύπου είναι η διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην αλυσίδα διάθεσης φρέσκων φρούτων και λαχανικών ώστε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δάσος και βιοποικιλότητα

Έντυπο για την αξία των δασών και τη σημασία της βιοποικιλότητας, με έμφαση στο κυπριακό δάσος και την κυπριακή βιοποικιλότητα καισ τα είδη με ενδιαίτημα το κυπριακό δάσος.

Αγρότης, τεύχος 480

Το τετραμηνιαίο περιοδικό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το οποίο εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.