Εθνική Φρουρά και Ιστορία, τεύχος 44

Εξαμηνιαίο περιοδικό της Διεύθυνσης Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς. Τεύχος 44ο, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019.

Εθνική Φρουρά και Ιστορία, τεύχος 43

Εξαμηνιαίο περιοδικό της Διεύθυνσης Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς. Τεύχος 43ο, Ιανουάριος-Ιούνιος 2019.

Εθνική Φρουρά και Ιστορία, τεύχος 42

Εξαμηνιαίο περιοδικό της Διεύθυνσης Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς. Τεύχος 42ο, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2018.

Εθνική Φρουρά και Ιστορία, τεύχος 41

Εξαμηνιαίο περιοδικό της Διεύθυνσης Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς. Τεύχος 41ο, Ιανουάριος-Ιούνιος 2018.

Εθνική Φρουρά και Ιστορία, τεύχος 40

Εξαμηνιαίο περιοδικό της Διεύθυνσης Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς. Τεύχος 40ο, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Έντυπο που περιγράφει τις αρμοδιότητες, τη στρατηγική και τους τομείς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Η Κύπρος μας # 17

Η Κύπρος μας, κοντά στους απόδημους. Διμηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter για την ενημέρωση των απόδημων Κυπρίων.

Βαθμονόμηση ψεκαστικού μηχανήματος δενδρωδών καλλιεργειών (νεφελοψεκαστήρας)

Έντυπο που περιγράφει τη διαδικασία βαθμονόμησης του ψεκαστικού μηχανήματος δενδρωδών καλλιεργειών, κατά την οποία ο χεριστής του μηχανηματος υπολογίζει με ακρίβεια την πραγματική ποσότητα του σκευάσματος που θα εφαρμοστεί σε δεδομένη καλλιέργεια-στόχο και σε δεδομένη έκταση γης, διαδικασία που αποτελεί βασικό βήμα για έναν επιτυχημένο ψεκασμό.

Εφηβεία είναι και μου πάει! Οδηγός για παιδιά που μπαίνουν στην εφηβεία

Οδηγός για παιδιά προεφηβικής/εφηβικής ηλικίας με χρήσιμες πληροφορίες για τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα και στην ψυχολογία των παιδιών που μπαίνουν στην εφηβεία. Στόχο έχει να απαντήσει στις βασικότερες απορίες τους και να τα βοηθήσει να είναι πιο προετοιμασμένα και νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την νέα αυτή περίοδο της ζωής τους.

Η Κύπρος μας #16

Η Κύπρος μας, κοντά στους απόδημους. Διμηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter για την ενημέρωση των απόδημων Κυπρίων.