Σήμανση αλιευτικών εργαλείων

Έντυπο που περιγράφει τη σήμανση και τα αναγνωριστικά στοιχεία που πρέπει να φέρει κάθε εργαλείο παράκτιας και πελαγικής αλιείας, είτε μεταφέρεται επί του σκάφους είτε χρησιμοποιείται για σκοπούς αλείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

Βαθμονόμηση επινώτιου ψεκαστήρα και ψεκαστήρα πέκκας χειρός

Έντυπο που περιγράφει τη διαδικασία βαθμονόμησης του επινώτιου ψεκαστήρα και ψεκαστήρα πέκκας χειρός, διαδικασία που αποτελεί βασικό βήμα για έναν επιτυχημένο ψεκασμό.

Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP

Φυλλάδιο για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CLP, που αφορά την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών και των χημικών μειγμάτων. Στόχος η δημιουργία ενός διεθνούς συστήματος μεταφοράς πληροφοριών για την επικινδυνότητα των χημικών ουσιών που να αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία τους στην αγορά και να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και…

Κάρμι. Νυν και αεί

Ένα βιβλίο για το κατεχόμενο χωριό Κάρμι, με παραστατικές εικόνες, φωτογραφικό υλικό, κείμενα και μαρτυρίες, ιστορικά ντοκουμέντα. Στο τέλος του βιβλίου περιλαμβάνεται το γενεαλογικό δένδρο του χωριού.

Master in Business Administration- September 2021-October 2022

Informative leaflet on the MBA Programme at MIM.

Master in Business Administration-Prospectus September 2021-October 2022

MBA Programme Prospectus at MIM. Admission procedure, programme structure and description.

MIM Master in Business Administration

Προκήρυξη Προγράμματος Master in Business Administration. Σεπτέμβριος 2021-Οκτώβριος 2022

Σωματικές ασκήσεις για ηλικιωμένους στο σπίτι

Εικονογραφημένο έντυπο με εύκολες ασκήσεις, ειδικά για ηλικιωμένους που μπορούν να γίνουν στο σπίτι με στόχο υψηλό επίπεδο δραστηριότητας, ενδυνάμωση των μυών, διατήρηση ισορροπίας και ψυχική ευεξία. Οι ασκήσεις μπορούν να γίνουν από την άνεση και την ασφάλεια του σπιτιού.

Εθνική Φρουρά και Ιστορία, τεύχος 46

Εξαμηνιαίο περιοδικό της Διεύθυνσης Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς. Τεύχος 46ο, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2020.

Εθνική Φρουρά και Ιστορία, τεύχος 45

Εξαμηνιαίο περιοδικό της Διεύθυνσης Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς. Τεύχος 45ο, Ιανουάριος-Ιούνιος 2020.