Εθνική Φρουρά και Ιστορία, τεύχος 40

Εξαμηνιαίο περιοδικό της Διεύθυνσης Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς. Τεύχος 40ο, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Έντυπο που περιγράφει τις αρμοδιότητες, τη στρατηγική και τους τομείς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Η Κύπρος μας # 17

Η Κύπρος μας, κοντά στους απόδημους. Διμηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter για την ενημέρωση των απόδημων Κυπρίων.

Βαθμονόμηση ψεκαστικού μηχανήματος δενδρωδών καλλιεργειών (νεφελοψεκαστήρας)

Έντυπο που περιγράφει τη διαδικασία βαθμονόμησης του ψεκαστικού μηχανήματος δενδρωδών καλλιεργειών, κατά την οποία ο χεριστής του μηχανηματος υπολογίζει με ακρίβεια την πραγματική ποσότητα του σκευάσματος που θα εφαρμοστεί σε δεδομένη καλλιέργεια-στόχο και σε δεδομένη έκταση γης, διαδικασία που αποτελεί βασικό βήμα για έναν επιτυχημένο ψεκασμό.

Εφηβεία είναι και μου πάει! Οδηγός για παιδιά που μπαίνουν στην εφηβεία

Οδηγός για παιδιά προεφηβικής/εφηβικής ηλικίας με χρήσιμες πληροφορίες για τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα και στην ψυχολογία των παιδιών που μπαίνουν στην εφηβεία. Στόχο έχει να απαντήσει στις βασικότερες απορίες τους και να τα βοηθήσει να είναι πιο προετοιμασμένα και νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την νέα αυτή περίοδο της ζωής τους.

Η Κύπρος μας #16

Η Κύπρος μας, κοντά στους απόδημους. Διμηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter για την ενημέρωση των απόδημων Κυπρίων.

Αγρότης, τεύχος 481

Το τετραμηνιαίο περιοδικό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το οποίο εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής - Ενημερωτικό έντυπο για αιτούντες/αιτούσες

Το παρόν ενημερωτικό έντυπο στόχο έχει την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με το Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής και τα επιλέξιμα σχέδιά του, και παρουσιάζει ολοκληρωμένα, αλλά με απλοποιημένο και συνοπτικό τρόπο, τις πρόνοιες και τις διαδικασίες για συμμετοχή στην καταβολή ενισχύσεων.

Δέντρο της Χρονιάς 2021 - Τρεμιθιά / Tree of the year 2021 - Terebinth

Bilingual poster for the tree of the year 2021.

Οδηγός εταιρικού εθελοντισμού για υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Ο Οδηγός Εταιρικού Εθελοντισμού για υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναπτύχθηκε με την προσδοκία να αποτελέσει ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για όλα τα μέλη του CSR Cyprus, αλλά και για κάθε επιχείρηση που θα ήθελε να σχεδιάσει μια δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) αξιοποιώντας τον Εταιρικό Εθελοντισμό. Το εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών σε συνεργασία…