Ακρυλαμίδιο στα τρόφιμα, τρόποι μείωσης σχηματισμού του

Από το Εργαστήριο Μικροβιολογικού Ελέγχου Τροφίμων, χρήσιμες πληροφορίες, οδηγίες και συμβουλές για εκμηδενισμό των παραγόντων που προκαλούν τροφιμογενείς λοιμώξεις.

Εγώ και τα δοντάκια μου

Έντυπο σε απλή γλώσσα που απευθύνεται σε παιδιά για την υγεία και τη φροντίδα των δοντιών τους.

Staying Safe Online!

Information booklet with advice on internet safety.

Neighborhood Police Officer-A Good Friend to Have

Informative booklet for children with the purpose of informing them about the Neighborhood Police Officer

Ο σωστός καταναλωτής

Φυλλάδιο ενημέρωσης παιδιών για την προστασία τους ως καταναλωτές.

Walking photographic exhibition at Lidinis street, LEFKOSIA

Book about the photographic exhibition of the Press and Information Office at Lidinis street on the occasion of the 20th anniversary of the accession of Cyprus to the EU.

1974-2024 50 years Turkish invasion and occupation

Book by the Press and Information Office on the occasion of the 50th anniversary of the Turkish invasion and occupation.

Οδηγίες προς γεωργούς για εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση νερού άρδευσης

Τρίπτυχο φυλλάδιο με στόχο την ενημέρωση των γεωργών για τις βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους άρδευσης προς εξοικονόμηση του νερού.

60 years UNFICYP 1964-2024

Booklet in honour of UNFICYP and it’s 60-year presence in Cyprus (1964-2024).

 

Υλικά και Αντικείμενα σε επαφή με Τρόφιμα Υ.Α.Ε.Τ

Από το Εργαστήριο Υλικών και Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα και Παιδικών Παιχνιδιών, χρήσιμες πληροφορίες, οδηγίες και συμβουλές για ορθή χρήση τους από τους καταναλωτές.