Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου.1971-2021. Μισός αιώνας θέατρο, Ένας κόσμος ολόκληρος

Επετειακή έκδοση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, αφιερωμένη στην πενηντάχρονη ιστορία του Οργανισμού που είναι ταυτόσημη με την ιστορία του θεάτρου. Η έκδοση λειτουργεί ως έργο καταγραφής και διαφύλαξης της ιστορίας του κυπριακού θεάτρου και της ευρύτερης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στο βιβλίο γίνεται μια περιδιάβαση στην ιστορία του ΘΟΚ, αναφορά σε εμβληματικές…

Latest Posts

Latest Comments