Η Κύπρος μας #23

Η Κύπρος μας, κοντά στους απόδημους. Διμηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter για την ενημέρωση των απόδημων Κυπρίων.

Οδηγός Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Ενημερωτικό έντυπο με απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και χρήσιμες πληροφορίες για εγγραφή σε αυτό.

Συνεργασία της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων

Έντυπο το οποίο περιγράφει τη συνεργασία της Κύπρου, και δη του Γενικού Χημείου του Κράτους ως Εθνικού Εστιακού Σημείου EFSA, με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων. 

Latest Posts

Latest Comments