Η Κύπρος μας #20

Η Κύπρος μας, κοντά στους απόδημους. Διμηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter για την ενημέρωση των απόδημων Κυπρίων.

Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Το έντυπο αναφέρεται στα Συστήματα Ποιότητας της ΕΕ που έχουν καθιερωθεί από την ΕΕ για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα, για την προστασία των αυθεντικών και παραδοσιακών προϊόντων και που στοχεύουν στη διατήρηση των πολιτιστικών και εθνικών παραδόσεων των κρατών μελών και στην προστασία τους από αθέμιτες πρακτικές. Αυτά περιλαμβάνουν τις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ), τις Προστατευόμενες…

Σήμανση βιολογικών προϊόντων

Το έντυπο περιγράφει τους όρους χρήσης του λογοτύπου βιολογικής παραγωγής της ΕΕ στο σύνολο της ενωσιακής αγοράς.

Κανόνες φυτικής παραγωγής

Το έντυπο περιγράφει τους κανόνες βιολογικής φυτικής παραγωγής σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο. 

Κανόνες ζωικής παραγωγής για φυτοφάγα ζώα

Το έντυπο περιγράφει τους κανόνες ζωικής παραγωγής για φυτοφάγα ζώα ώστε να μπορούν να πιστοποιηθούν ως προς τον βιολογικό τρόπο παραγωγής τους, με βάση το ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο. 

Συντήρηση κομμένων ανθέων στο βάζο και διατήρηση φυτών εσωτερικού χώρου

Η έκδοση απευθύνεται στο ευρύ κοινό και παρέχει απλές και πρακτικές συμβουλές για συντήρηση των κομμένων ανθέων στο βάζο αλλά και των φυτών εσωτερικού χώρου σε γλάστρα με σκοπό την καλύτερη δυνατή διατήρησή τους.

Σημεία ελέγχου κατά την επιθεώρηση ψεκαστήρων

Στο έντυπο αυτό αναφέρονται επιγραμματικά τα κύρια σημεία ελέγχου κατά την επιθεώρηση ενός ψεκαστήρα.

Υποχρεωτικός Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων από Ιδιωτικούς Σταθμούς

Αφίσα για ενημέρωση του αγροτικού κόσμου για την έναρξη του υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου των ψεκαστήρων από ιδιωτικούς σταθμούς.

Ετήσια Έκθεση Γραφείου Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών

Ετήσια Έκθεση Γραφείου Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών 2019-2020