Ετήσια Έκθεση ΓΚΧ 2020

Ετήσια Έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους για το 2020.

Republic of Cyprus Second Voluntary National Report - Sustainable development goals

Cyprus’ 2nd Voluntary National Review (VNR) provides an overview of the progress and the remaining challenges in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). The
challenges have been aggravated by the Covid-19 pandemic, which halted socioeconomic and environmental progress.

Αγαπώ και φροντίζω την καρδιά μου

Βιβλιαράκι για παιδιά δημοτικού που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά σε σχέση με τους παράγοντες που επιβαρύνουν την υγεία της καρδιάς, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη υγιών τρόπων ζωής και συμπεριφοράς για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων.