Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Ενημερωτικό έντυπο για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ), δηλαδή τις Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, όπου οι αναθέτουσες Αρχές συμπεριλαμβάνουν περιβαλλοντικές παραμέτρους με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας.

Κυπριακές ποικιλίες ελιάς (Olea europea L.)

Ενημερωτικό Δελτίο 9 του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών

Η Κύπρος μας # 11

Η Κύπρος μας, κοντά στους απόδημους. Διμηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter για την ενημέρωση των απόδημων Κυπρίων.