Μαθαίνω και μπορώ να προφυλάξω το παιδί μου από τοξικές ουσίες και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες

"Πληροφοριακό έντυπο για την ευαισθητοποίηση των γονέων και της κοινωνίας γενικότερα, καθώς και όλων όσων έχουν σχέση με το παιδί. Σημαντικό εργαλείο για την ενημέρωση για τις τοξικές ουσίες και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και κυρίως για την αντιμετώπισή τους."

Η Κύπρος μας #9

Η Κύπρος μας, κοντά στους απόδημους. Διμηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter για την ενημέρωση των απόδημων Κυπρίων.