Φιλική προς τα βρέφη πρωτοβουλία

Ενημερωτικό έντυπο για γονείς/μέλλοντες γονείς σχετικά με τα φιλικά προς τα βρέφη νοσοκομεία και παρουσίαση μεθόδων που εφαρμόζονται σε αυτά

Μητρικός Θηλασμός. Το καλύτερο ξεκίνημα για το βρέφος σας

Πληροφορίες για τον μητρικό θηλασμό και πρακτικές οδηγίες

Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων. Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Πληροφορίες για τη Δωρεά Οργάνων και για το τι ισχύει στην Κύπρο

Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία 2018-2028 Δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020

Στρατηγική για το όραμα, τις αξίες, τις στρατηγικές επιδιώξεις και τους στόχους της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρίες, κατευθύνοντας όλους τους φορείς της πολιτείας προς τις δράσεις που θα προσθέσουν αξία και θα βελτιώσουν περαιτέρω την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρίες

Ετήσια Έκθεση Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού 2016

Ετήσια Έκθεση

Καλλιέργεια εθελοντισμού και ενεργού πολίτη στα σχολεία

Εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το έντυπο δίνει κατευθυντήριες γραμμές και προτείνει δραστηριότητες για περαιτέρω διευρεύνηση του θέματος. Επικεντρώνεται σε ιδέες, μεθόδους και τεχνικές σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των νέων στον εθελοντισμό

Μητρικός Θηλασμός. Στάση ζωής και υγείας - Θεμέλιο ζωής

Όλες οι πληροφορίες και τα οφέλη του μητρικού θηλασμού

Σχέδιο δράσης κατά της εμπορίας προσώπων. 2016-2018

Έντυπο για την εμπορία προσώπων, το νομικό και θεσμικό πλαίσιο στην Κύπρο, τη μεθοδολογία που ακολουθείται, τη διεθνή συνεργασία και άλλα θέματα όπως είναι η προστασία των θυμάτων και η καταστολή και δίωξη αυτού του εγκλήματος.

Συμβουλές προς τους γονείς για τα δόντια των παιδιών τους

Το έντυπο με απλό τρόπο δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτουν γονείς που επισκέπτονται τον/την οδοντίατρο. Αποτελεί χρήσιμο οδηγό για την υγεία των δοντιών των παιδιών.

Ετήσια Έκθεση Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ιούνιος 2016-Μάιος 2017

Ετήσια Έκθεση 2016-2017